ตัวแทนเกษตรกรชาวนาภาคเหนือจะเดินทางไปยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อเรียกร้องให้มีการจัดการเลือกตั้งโดยเร็ว

  
    ตัวแทนเกษตรกรชาวนาภาคเหนือจะเดินทางไปยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อเรียกร้องให้มีการจัดการเลือกตั้งโดยเร็ว และขอให้อนุมัติเงินตามโครงการรับจำนำข้าวกว่าแสนล้านบาท
นายกิตติศักดิ์ จันทร์ไพรศรี อุปนายกชาวนาและเกษตรกรไทยจังหวัดเชียงใหม่และ 7 จังหวัดภาคเหนือ เปิดเผยว่า วันที่ 5 พฤษภาคม 2557 ตัวแทนชาวนาจากจังหวัดเชียงใหม่และ 7 จังหวัดภาคเหนือจะเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครเพื่อไปยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอให้จัดการเลือกตั้งให้เร็วที่สุด หรือภายใน 22 มิถุนายน 2557 เพราะปัจจุบันชาวนาเดือดร้อนอย่างหนัก เนื่องจากฝ่ายบริหารไม่มีอำนาจเต็ม ที่จะมาแก้ไขปัญหาให้กับชาวนาอย่างเป็นระบบ เนื่องจากรัฐบาลรักษาการมีอำนาจจำกัดในการบริหาร นอกจากนี้ยังจะขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเร่งรัดอนุมัติงบกลางจำนวน 4 หมื่นล้านบาท จากกระทรวงการคลังให้กับชาวนาที่ยังไม่ได้รับเงินจากโครงการรับจำนำข้าว และหลังจากมีกำหนดวันเลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว ขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งและหัวหน้าพรรคการเมืองทุกพรรค ร่วมกันลงสัตยาบันร่วมกัน ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจากสถาบันการเงิน มาจ่ายพี่น้องชาวนาจำนวน 6 หมื่น 16 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งหมดที่ต้องจ่ายให้ชาวนา 1 แสน 16 ล้านบาท โดยจะมอบให้นายวิเชียร พวงลำเจียก นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย พร้อมคณะกรรมการสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย เป็นผู้นำเสนอคณะกรรมการเลือกตั้งในวันดังกล่าว
สำหรับชาวนาภาคเหนือที่จะไปพบคณะกรรมการการเลือกตั้ง จะไปรวมตัวกับชาวชาวนาภาคอื่น ๆ ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก่อนแล้วจึงจะเดินทางไปพร้อมกันเพื่อยื่นหนังสือ
 
30 เมษายน 2557 , 16:22 น. , อ่าน 1173  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-พลอยรตา-วชิรวิทย์ สวท.เชียงใหม่