วัดพระธาตุดอยสุเทพ เตรียมจัดงานไหว้สาป๋ารมีพระบรมธาตุ ประจำปี 2557 สืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอย

  
     วัดพระธาตุดอยสุเทพ เตรียมจัดงานไหว้สาป๋ารมีพระบรมธาตุ ประจำปี 2557 สืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอย เนื่องในวันวิสาขบูชา โดยจะมีพิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานขึ้นไปยังพระบรมธาตุดอยสุเทพในค่ำคืนก่อนวันวิสาขบูชา 1 วัน
นายวัลลภ นามวงศ์พรหม กรรมการประชาสัมพันธ์วัดพระธาตุดอยสุเทพ แจ้งว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานน้ำสรงเพื่อถวายพระบรมธาตุ เป็นกรณีพิเศษ ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา ทางคณะกรรมการจัดงานจึงได้จัดพิธีอัญเชิญขึ้นไปวัดพระธาตุดอยสุเทพอย่างสมเกียรติ และได้จัดงานไหว้สาป๋ารมีพระบรมธาตุถวายน้ำสรงพระราชทานสืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอย ปีนี้เป็นปีที่ 14 โดยมีกำหนดการ คือ วันที่ 5-13 พฤษภาคม 2557 จะมีพิธีฉลองสมโภช ณ วัดโชติกุนสุวรรณาราม ทุกคืนจะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์แสดงพระธรรมเทศนา ปฏิบัติธรรมและมีการแสดงทางวัฒนธรรมตลอดงาน ส่วนในวันจันทร์ที่ 12 พฤษภาคม 2557 ตรงกับวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 8 เหนือ ก่อนวันวิสาขบูชา 1 วัน จะมีพิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานขึ้นไปวัดพระธาตุดอยสุเทพ ในเวลา 19.00 น. โดยจะมีพิธีขอขมาครูบาเจ้าศรีวิชัย เปิดงาน ณ ข่วงครูบาศรีวิชัย จากนั้น จะเคลื่อนขบวนขึ้นไปวัดพระธาตุดอยสุเทพตามประเพณีเตียวขึ้นดอย โดยรถบุษบก จะมีขบวนแห่เครื่องสักการะแบบล้านนา ตลอดเส้นทางจะจัดซุ้มต้อนรับและบริการ จำนวน 11 จุด มีบริการน้ำดื่ม โรงทาน และมีพยาบาลประจำทุกจุด โดยจะมีผู้บริหารจังหวัดเชียงใหม่ 7 คน นั่งบนรถบุษบกเป็นประธานอัญเชิญขบวนแห่ จะถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพตอนเช้าวันที่ 13 พฤษภาคม 2557 ซึ่งเป็นวันวิสาขบูชา ในเวลา 06.30 น. ของวันวิสาขบูชา พระสงฆ์ จำนวน 86 รูป จะออกรับอาหารบิณฑบาต โดยจะลงมาจากบันไดนาค เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เวลา 17.00 น. จะประกอบพิธีถวายน้ำสรงพระราชทานพระบรมธาตุดอยสุเทพ และเวียนเทียนปทักษิณรอบพระบรมธาตุเนื่องในวิสาขบูชา
 
1 พฤษภาคม 2557 , 09:58 น. , อ่าน 1181  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่