รายงานพิเศษ สำนักงาน กสทช. เตือนประชาชนระวังผู้แอบอ้างเป็นตัวแทน กสทช. ดำเนินการจัดหากล่องเซ็ตท็อปบ็อกซ์ให้

  
     รายงานพิเศษ สำนักงาน กสทช. เตือนประชาชนระวังผู้แอบอ้างเป็นตัวแทน กสทช. ดำเนินการจัดหากล่องเซ็ตท็อปบ็อกซ์ให้ โดยสำนักงาน กสทช. ยืนยัน ไม่เคยแต่งตั้งบริษัทใดขึ้นมาเป็นตัวแทนดำเนินการในเรื่องดังกล่าว
นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ ทราบว่ามีผู้แอบอ้างกับประชาชนว่าเป็นตัวแทนจาก กสทช. มาอำนวยความสะดวกในการจัดหากล่องเซ็ตท็อปบ็อกซ์ให้ โดยให้ประชาชนถ่ายสำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาให้ทางบริษัท แล้วทางบริษัทจะนำกล่องเซ็ตท็อปบ็อกซ์มาแจกให้ โดยที่ประชาชนไม่ต้องนำคูปองจาก กสทช. ไปแลกซื้อกล่องเซ็ตท็อปบ็อกซ์เอง เรื่องนี้ สำนักงาน กสทช. ขอยืนยันว่า กสทช. ไม่เคยแต่งตั้งบริษัทใดขึ้นมาเป็นตัวแทนดำเนินการในเรื่องดังกล่าว คูปองเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล ของ กสทช. ขณะนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ(กองทุน กทปส.) ก่อนนำเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุม กสทช. อีกครั้ง ซึ่งจะสามารถแจ้งประชาชนได้อย่างชัดเจนในรายละเอียดการแจกจ่ายคูปองทั้งมูลค่าและขั้นตอนการแจกจ่ายให้กับประชาชน ทั้งนี้ ในเบื้องต้น คาดว่าจะเริ่มแจกคูปองส่งทางไปรษณีย์สู่ครัวเรือนประชาชนได้ ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2557 ในพื้นที่ที่พร้อมรับชม
เลขาธิการ กสทช. กล่าวด้วยว่า สำนักงาน กสทช. ขอยืนยันว่าการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล กสทช. จะใช้วิธีการแจกคูปองให้กับประชาชนเพื่อนำไปแลกซื้ออุปกรณ์ที่ช่วยในการรับชมโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล สามารถแลกซื้อได้ทั้งอุปกรณ์แปลงสัญญาณในระบบดิจิตอลหรือเซ็ตท็อปบ๊อกซ์ พร้อมสายอากาศ หรือ เป็นส่วนลดในการซื้อเครื่องรับโทรทัศน์ระบบดิจิตอลได้ มีเจตนารมณ์เพื่อลดภาระและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทุกครัวเรือนในประเทศไทย ให้สามารถรับชมรายการโทรทัศน์ระบบดิจิตอลได้ ในส่วนของกระบวนการแจกคูปองให้กับครัวเรือน การใช้คูปอง ตลอดจนการที่บริษัทนำคูปองที่ประชาชนมาแลกซื้ออุปกรณ์ ไปรับสนับสนุน ต้องเป็นขั้นตอนที่ชัดเจน สะดวก โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยสำนักงาน กสทช. จะทำการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ขั้นตอนการแจกจ่ายและใช้คูปองให้ประชาชนรับรู้อย่างกว้างขวางทันที ที่สิ้นสุดการพิจารณาเพื่อประโยชน์ของประชาชน
ปัจจุบันประเทศไทย อยู่ในช่วงของการนำเนื้อหารายการไปออกอากาศเพื่อทดสอบบนโครงข่ายโทรทัศน์ระบบดิจิตอลคู่ขนานกับโทรทัศน์ระบบอนาล็อกเดิม หรือช่องฟรีทีวี ช่อง 3 5 7 9 11 และไทยพีบีเอส ซึ่งการทดลองออกอากาศดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบกับการรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินของประชาชนแต่อย่างใด ประชาชนยังสามารถรับชมโทรทัศน์ช่องฟรีทีวีเดิม 3 5 7 9 11 และไทยพีบีเอส ได้ในรูปแบบเดิมทุกประการ สำหรับประชาชนที่มีความพร้อมในการรับชมระบบโทรทัศน์ระบบดิจิตอล คือ กล่องเซ็ตท็อปบ๊อกซ์ หรือ มีเครื่องรับโทรศัพท์ระบบดิจิตอลแล้ว ก็สามารถทดลองรับชมโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลได้ และสำหรับประชาชนที่ต้องการซื้อเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์รุ่นใหม่ที่มีภาครับสัญญาณดิจิตอล และเซ็ตท็อปบ็อกซ์ เพื่อทดลองรับชมโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลขณะนี้ ให้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีตรารับรองมาตรฐานจาก สำนักงาน กสทช. โดยสังเกตจากสติ๊กเกอร์น้องดูดี เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์มีมาตรฐาน สามารถรับชมโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลได้จริง
 
1 พฤษภาคม 2557 , 15:14 น. , อ่าน 1184  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่