โรงพยาบาลสวนดอก จัดโครงการ รวมใจ รวมพลัง ป้องกันภัยไข้เลือดออก 2557

  
     โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จัดโครงการ รวมใจ รวมพลัง ป้องกันภัยไข้เลือดออก ประจำปี 2557 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ทุกหน่วยงานภายในโรงพยาบาล และประชาชนทั่วไป ให้ตระหนักถึงอันตรายของโรคไข้เลือกออก ผ่านสื่อการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ
รองศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากสถิติผู้ป่วยไข้เลือดออกที่มารักษาในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ปี 2556 จำนวน 1,386 ราย สาเหตุหนึ่งที่ทำให้ปัญหาโรคไข้เลือดออกยังคุกคามชีวิต คือ การขาดความรู้เกี่ยวกับอันตรายของโรค ทำให้ไม่มีความตระหนักในการร่วมป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก หน่วยควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล งานวิชาการและพัฒนาทางการพยาบาล จึงร่วมกับคณะทำงาน จัดโครงการ รวมใจ รวมพลัง ป้องกันภัยไข้เลือดออก ประจำปี 2557 โดยสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ทุกหน่วยงานภายในโรงพยาบาล ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักถึงอันตรายของโรคไข้เลือกออก ผ่านสื่อการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อจะช่วยให้การควบคุมและป้องกันโรคมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
สำหรับ การรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ปีนี้ ใช้หลัก 5 ป. 1ข. ประกอบด้วย ป.1 ปิด ภาชนะน้ำกินน้ำใช้ให้มิดชิดทุกครั้งเพื่อป้องกันยุงลาย ลงไปวางไข่ ป.2 เปลี่ยน น้ำในแจกัน ถังเก็บน้ำ ทุก 7วัน เพื่อตัดวงจรลูกน้ำที่จะกลายเป็นยุง ป.3 ปล่อย ปลากินลูกน้ำในภาชนะใส่น้ำถาวร เช่นอ่างบัว ถังซีเมนต์เก็บน้ำขนาดใหญ่ หรือใส่ทราบฆ่าลูกน้ำยุงลาย (ทรายอะเบต) โดยใช้อัตราส่วน 1 กรัม ต่อน้ำ10 ลิตร ป.4 ปรับปรุง สิ่งแวดล้อมให้ปลอดโปร่ง โล่ง สะอาด ลมพัดผ่าน ไม่เป็นเกาะพักของยุงลาย ป.5 ปฏิบัติ เป็นประจำจนเป็นนิสัย 1ข.ขัด ไข่ยุงลาย เนื่องจากยุงลายจะวางไข่เหนือระดับน้ำ 1-2 เซนติเมตร เมื่อมีน้ำมาเติมไข่จะฟักตัวเป็นลูกน้ำภายใน 30 นาที การขัดไข่ยุงลายทิ้ง โดยใช้ใยขัดหรือแปรงขัด แล้วทิ้งน้ำขัดนั้น ลงบนพื้นดินเพื่อให้ไข่แห้งตาย แต่ไม่ควรทิ้งลงในท่อน้ำ ซึ่งจะทำให้ไข่บางส่วนรอดและเจริญเป็นลูกน้ำยุงลายได้อีก
 
2 พฤษภาคม 2557 , 11:40 น. , อ่าน 1157  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่