รองเจ้าอาวาสวัดเส้าหลินเดินทางมาปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดเชียงใหม่

  
     รองเจ้าอาวาสวัดเส้าหลินเดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมปฏิบัติธรรมสมาธิกับพระเถระชั้นผู้ใหญ่และร่วมงานฉลองความสัมพันธ์ไทยจีนครบรอบ 40 ปี
นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ต้อนรับท่านซือ หย่งซิน รองเจ้าอาวาสวัดเส้าหลินและคณะจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยมีพิธีฟ้อนต้อนรับอย่างสมเกียรติพร้อมถวายมาลัยดอกมะลิให้แก่คณะ หลังจากนั้น รองเจ้าอาวาสวัดเส้าหลินและคณะได้เดินทางต่อไปยังวัดโพธารามมหาวิหาร หรือวัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง เข้านมัสการพระเทพปริยัตร เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ หลังจากนั้นได้เดินทางต่อไปยังวัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร เข้าเยี่ยมนมัสการพระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เพื่อสนทนาธรรม และปฏิบัติธรรมสมาธิ ช่วงค่ำ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเลี้ยงอาหารเจมื้อค่ำแก่รองเจ้าอาวาสวัดเส้าหลินและคณะที่คุ้มคำหลวง คุ้มขันโตก พร้อมชมการแสดงศิลปะล้านนา
ในวันที่ 4 สิงหาคม 2558 รองเจ้าอาวาสวัดเส้าหลินมีกำหนดจะเดินทางไปเยี่ยมนมัสการพระธรรมมังคลาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7 วัดพระธาตุศรีจอมทอง เพื่อสนทนาธรรม และปฏิบัติธรรมสมาธิ หลังจากนั้นจะเดินทางไปยังมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล เพื่อร่วมงานฉลองความสัมพันธ์ไทยจีนครบรอบ 40 ปี โดยมีพลเอกเชษฐา ฐานะจาโร นายกสมาคมส่งเสริมอุตสาหกรรมไทยจีน เป็นประธานจัดงาน โดยมีนายเฉาเสี่ยวเหลียง กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ กล่าวแสดงความยินดี หลังจากนั้นจะชมการแสดงศิลปะล้านนา โดยวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ และศิลปะการต่อสู้เส้าหลิน ยุทธศิลป์เมืองมังกร โดยคณะของรองเจ้าอาวาสวัดเส้าหลินจะเดินทางกลับในช่วงเช้าวันที่ 5 สิงหาคมนี้
 
3 สิงหาคม 2558 , 16:58 น. , อ่าน 1212  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-พิมลกัลย์ สวท.เชียงใหม่