โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเตรียมจัดงานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานนามโรงเรียน ครบ 110 ปี

  
     โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเตรียมจัดงานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานนามโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ครบ 110 ปี 24 ธันวาคม 2558 นี้
ที่ห้องประชุม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย นายบุญเสริญ สุริยา ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมเตรียมจัดงานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานนามโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ครบ 110 ปี พร้อมด้วยพลตรีโกศล ประทุมชาติ ผู้บังคับการมณฑลทหารบกที่ 33 ศิษย์เก่า และสื่อมวลชนร่วมประชุม ในวันที่ 24 ธันวาคม 2558 นี้จะเป็นวันครบ 110 ปี แห่งการได้รับพระราชทานนามโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ทางโรงเรียนจึงได้ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกองทุนยุพราช 100 ปี สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่าและเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน กำหนดจัดกิจกรรม เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานนามของพระองค์ให้เป็นนามโรงเรียนว่ายุพราชวิทยาลัย นับเป็นเกียรติยศและความภาคภูมิใจต่อชาวยุพราชวิทยาลัยทุกรุ่น โดยมีกำหนดจัดกิจกรรม พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 111 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พิธีบวงสรวง ถวายพานพุ่มสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทำบุญทอดผ้าป่าสมทบทนุสร้างอาคารเรียน 110 ปียุพราชวิทยาลัย และแข่งขันผลงานความสามารถพิเศษนักเรียนระดับภาคเหนือ ได้แก่ ดนตรีลูกทุ่งและสากล ตีกลองสะบัดไชย ฟ้อนเล็บ เป็นต้น โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 เดิมได้รับการยกย่องให้เป็นโรงเรียนตัวอย่างประจำมณฑลพายัพ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชอิสริยยศของพระองค์ให้เป็นนามโรงเรียน มา 110 ปีแล้ว ขอเชิญศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันและตัวแทนสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกันในวันที่ 24 ธันวาคม 2558 นี้
 
3 สิงหาคม 2558 , 18:01 น. , อ่าน 1220  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่