จังหวัดเชียงใหม่ มอบเสื้อพระราชทาน Bike for Mom ในวันที่ 12 สิงหาคม 2558

  
    จังหวัดเชียงใหม่ มอบเสื้อพระราชทาน Bike for Mom ในวันที่ 12 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่จะดำเนินการมอบเสื้อพระราชทาน Bike for Mom สำหรับผู้ที่ลงทะเบียน 1,000 คนแรกของจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา โดยมีพิธีการมอบต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร หากในวันที่ 12 สิงหาคม 2558 ผู้ลงทะเบียนที่ได้รับเสื้อพระราชทานไม่มารับเสื้อพระราชทานในวันดังกล่าว จะถือว่า สละสิทธิ์ จังหวัดเชียงใหม่จะดำเนินการเรียกผู้ที่ลงทะเบียนในลำดับต่อไปมารับเสื้อพระราชทานแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนในระบบอินเตอร์เน็ต สามารถมาลงทะเบียนขึ้นบัญชีสำรองที่จะรับเสื้อสีฟ้าของจังหวัด ในวันที่ 16 สิงหาคม 2558 เวลา 12.00 น. เช่นเดียวกับผู้ที่ลงทะเบียนในลำดับที่ 1,001 – 7,103 ที่จะมาลงทะเบียนรับเสื้อสีฟ้าของจังหวัดในเวลา 12.00 – 14.00 น. ภายหลังปิดการลงทะเบียนแจกเสื้อมีผู้ที่ไม่มารับเสื้อตามลำดับที่ลงทะเบียนไว้ จังหวัดเชียงใหม่จะเรียกผู้ที่ขึ้นบัญชีสำรองมารับเสื้อแทน เพื่อใช้สวมใส่ร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว โดยจุดเริ่มต้นการปั่นจักรยาน Bike for Mom จะเริ่มจากศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ไปตามถนนริมคลองชลประทาน โดยจะไปวกกลับที่วงเวียนด้านในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ และปั่นกลับมาสิ้นสุดที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ในกรณีที่ไม่มีฝนตก หากมีฝนตกก็จะสิ้นสุดการปั่นที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา
 
4 สิงหาคม 2558 , 17:01 น. , อ่าน 1202  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่