สำนักงานพาณิชย์ 17 จังหวัด จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า “อัตลักษณ์ผ้าทอภาคเหนือ ภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน”

  
    สำนักงานพาณิชย์ 17 จังหวัด จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า “อัตลักษณ์ผ้าทอภาคเหนือ ภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน” โครงการเสริมสร้างและเพิ่มช่องทางการตลาดอัตลักษณ์ภูมิปัญญาผ้าทอไทย และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องภาคเหนือ ประจำปี พ.ศ. 2558
สำนักงานพาณิชย์ 17 จังหวัด ภาคเหนือ ร่วมกันจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า "อัตลักษณ์ผ้าทอภาคเหนือ ภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน" ระหว่างวันที่ 3 - 9 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต โดยมีนายณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิด โดยกล่าวว่า จังหวัดทางภาคเหนือ เป็นจังหวัดที่มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายว่าเป็น สุดยอดฝีมือคนไทย ด้านผ้าทอและผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาต่อเนื่องจากผ้า เช่น ผ้าทอที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ ผ้าไหมยกดอกลำพูน ผ้าตีนจกแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ผ้าทอผสมขนแกะบ้านห้วยห้อม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผ้าม่อฮ่อมเมืองแพร่ ผ้าฝ้าลายน้ำไหลของจังหวัดนาน
ขณะที่ นางเฟื่องฟ้า ตุลาธรรมกุล พาณิชย์จังหวัดลำพูน ในฐานะเจ้าภาพหลัก กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ได้จัดทำแนวทางการพัฒนาตลาดเชิงนวัตกรรม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน โดยการพัฒนาและส่งเสริมด้านการตลาด ผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ในด้านต่าง ๆ สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ ได้รวบรวมผลิตภัณฑ์ผ้าทอเด่น ๆ ที่เป็นอัตลักษณ์ภูมิปัญญา และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องของ 17 จังหวัดภาคเหนือ และผู้ประกอบการผ้าทอจาก สปป. ลาว จำนวน 2 ราย ร่วมแสดงสินค้าภายในงาน และมีฉลองพระองค์ผ้าทอของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จัดแสดงภายในงาน
 
4 สิงหาคม 2558 , 18:42 น. , อ่าน 1212  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่