คณะสงฆ์ภาค 7 เตรียมจัดงานเทิดไท้องค์ราชินี 83 พรรษามหาราชินี

  
     คณะสงฆ์ภาค 7 เตรียมจัดงานเทิดไท้องค์ราชินี 83 พรรษามหาราชินี ในวันพรุ่งนี้ มีผู้ร่วมงานเป็นพระสงฆ์และนักเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมงานกว่า 4 พันรูปคน
พระครูสิริเจติยานุกุล เลขานุการรองเจ้าคณะภาค 7 พระธรรมเสนาบดี เจริญพรว่า สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ภาคเหนือของคณะสงฆ์ภาค 7 ร่วมกับมูลนิธิพระบรมธาตุดอยสุเทพ และสถานศึกษาต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดงาน “เทิดไท้องค์ราชินี 83 พรรษา มหาราชินี” ในวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2558 เวลา 12.30-15.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย พระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในงานจะมีพระภิกษุ สามเณร จำนวน 1.400 รูป จากวัดและสำนักเรียนต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ และนักเรียน 2.420 คน จาก 34 โรงเรียน และมหาวิทยาลัย รวมทั้งหมดประมาณ 4 พันรูป/คน โดยตั้งขบวนเดินเข้าสู่บริเวณงาน นำโดยวงโยธวาทิต โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ถึงหอประชุมแล้วบรรเลงเพลงเทิดพระเกียรติฯ รำอวยพรโดยนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ จากนั้น รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวอาเศียรวาทสดุดีเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมแสดงปาฐกถาพิเศษ จบแล้วจะมีการแสดงเทิดพระเกียรติฯจากโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย แล้วเข้าสู่พิธีมอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรการประกวดผลงานเขียนเรียงความเรื่อง “เทิดพระคุณแม่” และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีมหาราชา
 
5 สิงหาคม 2558 , 18:37 น. , อ่าน 1240  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่