รายงานพิเศษ ชาวไทยภูเขาและชาวเชียงใหม่ต่างตื่นตัว พร้อมจะร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อแม่ Bike for Mom

  
    รายงานพิเศษ ชาวไทยภูเขาและชาวเชียงใหม่ต่างตื่นตัว พร้อมจะร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อแม่ Bike for Mom ร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
กระแสกิจกรรมปั่นเพื่อแม่หรือ Bike for Mom ที่ชาวไทยทั้งประเทศกำลังจะร่วมกันสร้างสถิติโลกจำนวนผู้ปั่นจักรยานมากที่สุดในโลก ขณะนี้ ที่จังหวัดเชียงใหม่มีความตื่นตัวอย่างมากในทุกภาคส่วน ไม่เว้นแม้แต่ชาวไทยภูเขาและชาวพื้นเมืองที่ต่างพร้อมใจกันตั้งมั่นจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ นายเจษฎาพร เชอมือ ผู้ประกาศชาวเขาเผ่าอาข่า สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ได้กล่าวเชิญชวนชาวเขาเผ่าอาข่าในจังหวัดเชียงใหม่มาร่วมกิจกรรมอันเป็นมหามงคลนี้
ขณะที่นายเสมอ เฉลิมสิริวงชัย ผู้ประกาศชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ได้ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งเป็นการสร้างเสริมสุขภาพ ได้พบปะผู้คน และที่สำคัญได้ร่วมกิจกรรมเพื่อถวายแม่ของแผ่นดิน
ขณะที่นางสาวทัศนีย์ แซ่จู และนายนันทพงษ์ เตชะนันท์ ชาวเชียงใหม่กล่าวว่า นอกจากจะเป็นการปั่นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแล้วยังมีผลดีต่อสุขภาพ สร้างสุขนิสัยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานอีกด้วย
ล่าสุดบรรยากาศที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นไปอย่างคึกคัก ประชาชนต่างออกซ้อมปั่นจักรยานตามสวนสาธารณะต่าง ๆ ทั้งอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ห้วยตึงเฒ่า ทางขึ้นดอยสุเทพ สนามด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่และถนนสายต่าง ๆ ทั้งเช้าและเย็น ขณะที่ร้านขายและซ่อมจักรยานคึกคักไปด้วยประชาชนที่ไปเลือกซื้อจักรยานและนำจักรยานไปตรวจเช็คสภาพเพื่อเตรียมพร้อมเข้าร่วมกิจกรรมอันเป็นมหามงคลนี้
 
5 สิงหาคม 2558 , 19:43 น. , อ่าน 1255  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-พิมลกัลย์ สวท.เชียงใหม่