รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันภัยพิบัติ

  
    รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม ตามข้อห่วงใยของนายกรัฐมนตรี
ม.ล. ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันภัยพิบัติ น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม บริเวณพื้นที่ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยเข้าดูการทำงานของเครื่องเตือนภัยดินโคลนถล่ม ซึ่งเครื่องดังกล่าวมีระบบการทำงานตรวจวัดปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมา ตรวจวัดความชื้นสัมพัทธ์ และตรวจวัดอุณหภูมิ แสดงผลข้อมูลอัตโนมัติตลอดเวลา ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต มือถือ และ เอส เอ็ม เอส แจ้งเตือนไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อเฝ้าระวังการเกิดน้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม ในโครงการแจ้งเตือนภัยดินโคลนถล่ม น้ำป่าไหลหลาก จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็น 1 ใน 243 เครื่อง ที่ได้ติดตั้งในพื้นที่เสี่ยง 22 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่
ทั้งนี้ ม.ล.ปนัดดา ดิศสกุล กล่าวว่า ในการลงพื้นที่เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมของระบบเตือนภัย โดยเฉพาะในพื้นที่ต้นน้ำ อย่างที่จังหวัดเชียงใหม่ ตามความห่วงใย และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ซึ่งเครื่องดังกล่าวจะทำงานตลอดเวลา และส่งข้อมูล ไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อรับทราบสถานการณ์ และปริมาณน้ำฝน หากมีปริมาณน้ำฝนเกินกว่า 60 มิลลิเมตร ก็จะมีการแจ้งเตือนผ่านระบบเอส เอ็ม เอส ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งจากการใช้เครื่องในระยะเวลาที่ผ่านมา สามารถประเมินสถานการณ์น้ำ และเข้าดำเนินการป้องกันอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน ของนักท่องเที่ยว และประชาชนหลายครั้ง ซึ่งเครื่องดังกล่าวทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง และสั่งการให้ทางหน่วยงานสำรวจว่า พื้นที่ใดมีต้องการ ก็ให้ทำเรื่องเสนอของบประมาณในการติดตั้ง เพื่อลดความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
พร้อมกันนี้ได้กล่าวถึงปัญหาการบุกรุกลำน้ำปิง ซึ่งเป็นประเด็นปัญหาที่ยืดเยื้อมานาน และได้มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงเรือสำรวจ เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป
 
6 สิงหาคม 2558 , 14:43 น. , อ่าน 1209  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่