คณะสงฆ์ภาค 7 จัดงานเทิดไท้องค์ราชินี “83 พรรษามหาราชินี”

  
    
คณะสงฆ์ภาค 7 จัดงานเทิดไท้องค์ราชินี “83 พรรษามหาราชินี” ประจำปี 2558 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะสงฆ์ภาค 7 จัดงานเทิดไท้องค์ราชินี “83 พรรษามหาราชินี” ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี พระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา เพื่อให้นักเรียนและประชาชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตระหนักถึงพระคุณของแม่ที่มีต่อลูกทุกคน ภายในงาน “เทิดไท้องค์ราชินี 83 พรรษามหาราชินี” มีพระภิกษุ สามเณร จำนวน 1.400 รูป จากวัดและสำนักเรียนต่างๆ และนักเรียน 2.420 คน จากทั้งหมด 34 โรงเรียน และมหาวิทยาลัย ในจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งหมดประมาณ 4 พันรูป / คน ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ประธานในพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ กล่าวอาเศียรวาทสดุดีเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ หลังจากนั้น มอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรการประกวดผลงานเขียนเรียงความเรื่อง “เทิดพระคุณแม่”พร้อมกับปาฐกถาพิเศษ และชมการแสดงเทิดพระเกียรติฯ จากโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
พร้อมกันนี้ ม.ล. ปนัดดา ดิศกุล บรรยายพิเศษ เรื่อง “คุณธรรมตามรอยเบื้องพระยุคลบาท” ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนดาราวิทยาลัย อีกด้วย
 
6 สิงหาคม 2558 , 22:33 น. , อ่าน 1206  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่