ประเพณี เดิน – วิ่ง การกุศล แม่โจ้ – สันทราย ของนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยแม่โจ้

  
    
ประเพณี เดิน – วิ่ง การกุศล แม่โจ้ – สันทราย ของนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเข้าคารวะนายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการ สร้างมิตรภาพ รอยยิ้ม ความอบอุ่น
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย มูลนิธิพระช่วงเกษตรศิลปการ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ จัดโครงการประเพณีเดิน – วิ่ง การกุศล แม่โจ้ – สันทราย ของนักศึกษาใหม่ ทั้งระดับปริญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก จากทุกวิทยาเขต กว่า 5,000 คน เพื่อให้นักศึกษาใหม่ เข้าเยี่ยมคารวะนายอำเภอสันทราย และหัวหน้าส่วนราชการ แนะนำตัวกับประชาชนชาวอำเภอสันทราย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดี สร้างมิตรภาพ รอยยิ้ม และความอบอุ่น
ประเพณี เดิน – วิ่ง การกุศล แม่โจ้ – สันทราย เริ่มมีมาเมื่อครั้งสมัย ศาสตราจารย์ ดร. วิภาต บุญศรี วังซ้าย ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงใหม่ (แม่โจ้) เพื่อทดสอบสมรรถภาพความอดทน ของผู้ที่สมัครเข้าเรียนแม่โจ้ในสมัยนั้น แรกเริ่ม เป็นการทดสอบวิ่งทน ของนักเรียนที่จะมาเรียนแม่โจ้ โดยวิ่งจากในเมืองมายังแม่โจ้ ถือเป็นคะแนนพิเศษเพิ่มจากการสอบสัมภาษณ์ เพราะผู้ที่จะทำการเกษตรต้องมีร่างกายแข็งแรงและสมบูรณ์ เป็นการฝึกความอดทน ตามคติพจน์ของ ศ.ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย ที่ว่า “งานหนักไม่เคยฆ่าคน”
 
6 สิงหาคม 2558 , 22:37 น. , อ่าน 1194  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่