จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมเตรียมความพร้อมการบันทึกสถิติโลก Guinness Book World Records กิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่

  
    
จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมเตรียมความพร้อมการบันทึกสถิติโลก Guinness Book World Records กิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมเตรียมความพร้อมการบันทึกสถิติโลก Guinness Book world Records กิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในการบันทึกสถิติ ซึ่งเป็นการบันทึกจำนวนจักรยานที่มากที่สุด ในรูปขบวนแห่หรือขบวนพาเหรดในช่วงเวลาที่กำหนด ในเวลาเริ่มต้นเดียวกันซึ่งจะมีขึ้นในสถานที่หลาย ๆ แห่งทั่วประเทศ และถูกจัดตั้งขึ้นโดยองค์กรเดียวกัน
ขณะที่นางอุบลรัตน์ คงกระพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า การบันทึกสถิตินี้ สามารถบันทึกสถิติโดยรายบุคคล หรือทีม วัดโดยจำนวนจักรยาน ต้องมีอย่างน้อย 10 สถานที่ที่แตกต่างกัน ต้องเป็นจักรยานที่มีสองล้อเท่านั้น ระยะทางขั้นต่ำของขบวนพาเหรดจะต้องเป็น 3.2 กิโลเมตร จากจุดเริ่มต้นไปจนจบ ยานพาหนะทุกคันจะต้องข้ามเส้นเริ่มต้นและขับเคลื่อนไปตามความยาวของเส้นทางไปถึงยังเส้นชัย จะต้องไม่มีช่วงห่างที่สังเกตเห็นอย่างชัดเจนระหว่างจักรยาน ช่วงห่างของจักรยานในขบวนพาเหรดไม่ควรเกินสองช่วงจักรยาน
โดยรถจักรยานทุกคันที่จะร่วมในขบวนบันทึกสถิติโลก จะต้องไปสแกนบาร์โค้ดที่จุดเริ่มต้นการปั่นและจะต้องสแกนบาร์โค้ดอีกครั้งเมื่อผ่านจุด 4 กิโลเมตร สถิติดังกล่าวจะได้รับการรับรอง จะต้องมีรถจักรยานผ่านจุด 4 กิโลเมตรเกินร้อยละ 70 ของจำนวนจักรยานที่ทำการสแกนบาร์โค้ดที่จุดเริ่มต้น ซึ่งสถิติโลกเดิมทำไว้ในปี 2012 ที่นครไทเป ประเทศไต้หวัน จำนวน 72,919 คัน
 
7 สิงหาคม 2558 , 20:25 น. , อ่าน 1212  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่