เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดงานลานนาพฤกษาชาติ 12 สิงหามหาราชินี ครั้งที่ 34

  
    
เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดงานลานนาพฤกษาชาติ 12 สิงหามหาราชินี ครั้งที่ 34 ระหว่างวันที่ 9 – 12 สิงหาคม 2558 ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองบวกหาด
นายยุวบูรณ์ ศักดิ์สม หัวหน้าฝ่ายสวนสาธารณะ สำนักการช่าง เทศบาลนครเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมกล้วยไม้เชียงใหม่ในพระราชินูปถัมภ์ กลุ่มเกษตรกรทำสวนไม้ดอก – ไม้ประดับเชียงใหม่ ชมรมบอนไซเชียงใหม่ จัดงานลานนาพฤกษาชาติ 12 สิงหามหาราชินี ครั้งที่ 34 ระหว่างวันที่ 9 -12 สิงหาคม 2558 ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองบวกหาด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2558 เป็นการส่งเสริมการจำหน่ายกล้วยไม้ รวมถึงการอนุรักษ์การเพาะพันธุ์สายพันธุ์กล้วยไม้ของประเทศไทยให้แพร่หลาย เป็นการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่
ภายในงาน มีกิจกรรมการจัดสวนกล้วยไม้ ประกวดกล้วยไม้ ประกวดไม้ดอก – ไม้ประดับ การจัดแสดงนิทรรศการจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สมาคมกล้วยไม้ จำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้า OTOP สำหรับปีนี้ มีกิจกรรมเด่นเกี่ยวกับ กล้วยไม้สมุนไพร สามารถเที่ยวชมงานได้ตั้งแต่เวลา 09.00 – 21.00 น. ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองบวกหาด
 
8 สิงหาคม 2558 , 20:32 น. , อ่าน 1249  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่