รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมส่งมอบทางจักรยานแห่งแรกของจังหวัดเชียงใหม่

  
    
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ส่งมอบทางจักรยานแห่งแรก เพื่อชาวเชียงใหม่
ที่บริเวณหน้าศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานส่งมอบถนนจักรยานแห่งแรกของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกรมทางหลวง ได้ดำเนินการก่อสร้างทางจักรยาน ตามนโยบายของรัฐบาล ในการส่งเสริมให้เกิดการใช้จักรยาน เพื่อการเดินทางและการท่องเที่ยว
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ กล่าวว่า ทางจักรยานแห่งแรกของจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกแบบและก่อสร้าง ให้มีทางจักรยานแยกอิสระจากทางสายหลัก ตลอดแนวเส้นทาง มีการติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย มีเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ติดตั้งป้ายจราจรและไฟฟ้าแสงสว่าง เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทาง
ทางจักรยานดังกล่าว มีจุดเริ่มต้นที่ทางเข้าอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า และสิ้นสุดเส้นทางบริเวณหน้าศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มีระยะทางทั้งสิ้นประมาณ 4.5 กิโลเมตร
 
9 สิงหาคม 2558 , 13:55 น. , อ่าน 1200  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท.เชียงใหม่