รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดงาน “7 มหัศจรรย์ 12 สิงหา เทิดไท้มหาราชินี”

  
    
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดงาน “7 มหัศจรรย์ 12 สิงหา เทิดไท้มหาราชินี” ณ ข่วงอุโบสถเงินวัดศรีสุพรรณ
นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน 7 มหัศจรรย์ 12 สิงหาเทิดไท้มหาราชินี ณ ข่วงอุโบสถเงินวัดศรีสุพรรณ ถนนวัวลาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 9 – 15 สิงหาคม 2558 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ และเพื่อให้ศิลปินไทยร่วมใจสร้างอุโบสถเงินให้สำเร็จทันฉลอง 720 ปีเมืองเชียงใหม่ โดยกล่าวว่า วัดศรีสุพรรณ และชุมชนวัวลาย ได้มีการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นวิถีชุมชนหัตถกรรมเครื่องเงิน นำไปสู่การสร้างอุโบสถเงินหลังแรกของโลก เป็นการอนุรักษ์ศิลปะอันทรงคุณค่า ถวายไว้ในบวรพระพุทธศาสนา
ภายในงาน 7 มหัศจรรย์ 12 สิงหาเทิดไท้มหาราชินี มีกิจกรรม 7 มหัศจรรย์ ประกอบด้วย มหัศจรรย์อุโบสถเงินหลังแรกของโลก มีมินิแสง สี เสียงอุโบสถเงิน 7 ศิลปินเมืองซีอาน สาธารณรัฐประชาชนจีนมาสร้างศิลป์สร้างอุโบสถเงิน มหัศจรรย์ช้างวาดภาพ กำกับการวาดภาพโดย อาจารย์เจิน ครูพู่กันจีนผู้สอนช้างวาดภาพคนแรกในเมืองไทย สุดยอดผลงานศิลปินไทยร่วมใจสร้างโบสถ์ มหัศจรรย์ศิลปินล้านนาครูแอ๊ด ภานุทัศน์ แม่ครูบัวซอน ศิลปินแห่งชาติ มหัศจรรย์กระบี่ไท้เก๊กบู๊ตึ้ง 64 กระบวนท่า โดย ดร.อัญชลี กริปปิ้น และมหัศจรรย์ผ้าทองคำ อายุ 200 ปี จากล้านช้างสู่ล้านนา พร้อมการประมูลผ้าไหมโบราณ วัตถุมงคลต่าง ๆ เพื่อถวายเป็นทุนการสร้างอุโบสถเงิน
 
9 สิงหาคม 2558 , 18:01 น. , อ่าน 1184  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่