การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5 เชียงใหม่ จัดการแข่งขัน ปั่น เฉลิมฉลอง 83 พรรษา มหาราชินี และเฉลิมฉลอง 2 ทศวรรษ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

  
    
การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5 เชียงใหม่ จัดการแข่งขัน ปั่น เฉลิมฉลอง 83 พรรษา มหาราชินี และเฉลิมฉลอง 2 ทศวรรษ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจโดยใช้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อกลาง
ที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการแข่งขัน ปั่นเฉลิมฉลอง 83 พรรษา มหาราชินี และเฉลิมฉลอง 2 ทศวรรษ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี โดยเป็นการแข่งขันปั่นจักรยานเสือภูเขาไปตามเส้นทางภายในสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี และเส้นทางภายในห้วยตึงเฒ่า เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการออกกำลังกายในส่วนภูมิภาค สนับสนุนให้มีกิจกรรมกีฬาภายในจังหวัดเชียงใหม่ สร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ในการสนับสนุนกีฬาภายในจังหวัด และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจโดยใช้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อกลาง
นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ กล่าวว่า การจัดการแข่งขันก็เป็นเจตนารมณ์ของรัฐบาล โดยเฉพาะการกีฬาแห่งประเทศไทย ที่อยากให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพที่ดี มีความเข้มแข็ง ทั้งทางร่างกายและจิตใจ เป็นทรัพยากรที่มีกำลังของประเทศ ช่วยกันพัฒนาและดูแลสังคม ที่สำคัญการปั่นจักรยานยังเป็นการช่วยกันรณรงค์ลดมลพิษในอากาศได้อีกด้วย
ขณะที่ภาครัฐ เร่งพัฒนาและขยายเส้นทางจักรยานที่มีความปลอดภัย มีมาตรฐานสากล ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับผู้ใช้เส้นทาง ซึ่งปัจจุบันกระแสการปั่นจักรยาน กำลังได้รับความนิยมอย่างสูง
 
9 สิงหาคม 2558 , 20:20 น. , อ่าน 1208  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่