งานลานนาพฤกษาชาติ 12 สิงหามหาราชินี ครั้งที่ 34 ที่จังหวัดเชียงใหม่เริ่มขึ้นแล้วอย่างยิ่งใหญ่

  
    งานลานนาพฤกษาชาติ 12 สิงหามหาราชินี ครั้งที่ 34 ที่จังหวัดเชียงใหม่เริ่มขึ้นแล้วอย่างยิ่งใหญ่ มีกิจกรรมอย่างหลากหลาย แสดงและจำหน่ายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับนานาพันธุ์
นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานลานนาพฤกษาชาติ 12 สิงหามหาราชินี ครั้งที่ 34 ประจำปี 2558 ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองบวกหาด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเทศบาลนครเชียงใหม่จัดงานดังกล่าวเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2558 ส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ และจำหน่ายผลผลิตการเกษตร และผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ชมความงามของกล้วยไม้และดอกไม้นานาพันธุ์
ในงานมีการประกวดจัดสวนกล้วยไม้ การประกวดกล้วยไม้ การประกวดไม้ดอกไม้ประดับ ได้แก่ บอนไซ โป๊ยเซียน โกสน ชวนชม บอนสี ไม้ประดับ สับปะรดสี กระบองเพชร และไม้อวบน้ำ การแสดงนิทรรศการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สมาคมกล้วยไม้เชียงใหม่ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และเทศบาลนครเชียงใหม่ จำหน่ายผลผลิตของเกษตรกรและอุทยานหลวงราชพฤกษ์ งานจัดระหว่างวันที่ 9-12 สิงหาคมศกนี้
 
10 สิงหาคม 2558 , 13:50 น. , อ่าน 1192  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ -พิมลกัลย์ สวท.เชียงใหม่