ภาคเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเมียนมา

  
     ภาคเอกชน ในจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงิน 200,000 บาทช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครั้งใหญ่ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
จากรณีเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ตัวแทนภาคเอกชน ในจังหวัดเชียงใหม่ ระดมความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเมียนมา ผ่านระบบโซเซียล แอพลิเคชั่นไลน์ ในกลุ่มนักธุรกิจในจังหวัดเชียงใหม่ รวบรวมเงินได้ จำนวน 200,000 บาท นำส่งมอบผ่านนายเก๊า แซ หวุ๋น กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ ณ สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ ณ นครเชียงใหม่ โดยมีนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการเชียงใหม่ เป็นผู้แทนส่งมอบให้ ซึ่งกงสุลใหญ่ แห่งสาธารณรัฐสหภาพเมียนมา กล่าวว่า รู้สึกขอบคุณในความช่วยเหลือของประเทศไทย ที่ส่งมอบให้เมียนมา เงินสดที่ได้รับ จะดำเนินการโอนเข้าบัญชีรัฐมนตรีที่ดูแลเรื่องอุทกภัย นำไปช่วยฟื้นฟู ผู้ประสบภัยพิบัติ สำหรับสิ่งที่เมียนมาต้องการในขณะนี้ คือ อาหาร ยา น้ำ แท็งค์เก็บน้ำ และเครื่องกรองน้ำ
ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า ในส่วนของประชาชนทั่วและส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ประสงค์จะบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเมียนมา บริจาคได้ที่ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดเชียงใหม่ ทุกวันในเวลาราชการ
 
10 สิงหาคม 2558 , 14:24 น. , อ่าน 1227  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-พิมลกัลย์ สวท. เชียงใหม่