สมาคมนวดแผนโบราณคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม Massage for Mom

  
     สมาคมนวดแผนโบราณคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม Massage for Mom นวดแผนโบราณเพื่อนำรายได้ ถวาย สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
นายอู๊ด เขียวทอง เหรัญญิกสมาคมนวดแผนโบราณคนตาบอด เปิดเผยว่า สมาคมนวดแผนโบราณคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มผู้พิการตาบอด ร่วมจัดกิจกรรม Massage for Mom ทำความดีเพื่อแม่ของแผ่นดิน ในวันที่ 12 สิงหาคมนี้ ระหว่างเวลา 08.00 - 22.00 น.เพื่อให้บริการประชาชน เข้ามารับบริการนวดแผนโบราณจากผู้พิการตาบอด 20 คน โดยผู้หญิงคิดราคาชั่วโมงละ 100 บาท ผู้ชายชั่วโมงละ 140 บาท เพื่อนำรายได้ตลอดทั้งวัน ไม่หักค่าใช้จ่าย รวบรวมขึ้นน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยจะมีพิธีส่งมอบในวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ขอเชิญชวนประชาชนชาวเชียงใหม่ นักท่องเที่ยว เข้ามาร่วมนวดแผนโบราณ เพื่อนำเงินรายได้ ถวายแด่องค์แม่ของแผ่นดิน ใน โอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคมนี้
 
10 สิงหาคม 2558 , 15:52 น. , อ่าน 1258  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่