SIPA เชียงใหม่จัดกิจกรรม Digital Content Connect 2015

  
     SIPA เชียงใหม่จัดกิจกรรม Digital Content Connect 2015 เพื่อให้ภาครัฐและเอกชนได้ใช้ Digital Content ในการประชาสัมพันธ์ โปรโมทหน่วยงาน เตรียมพร้อมเข้าสู่ Digital Economy
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สาขาเชียงใหม่ หรือ SIPA จัดกิจกรรม DC-Conn 2015 :Digital Content Connect 2015 เพื่อให้ภาครัฐและเอกชนได้ใช้ Digital Content ในการประชาสัมพันธ์ โปรโมทหน่วยงาน เตรียมพร้อมเข้าสู่ Digital Economy ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ นายพงษ์ศักดิ์ อริยจิตไพศาล ผู้จัดการ SIPA สาขาเชียงใหม่กล่าวว่า ปัจจุบันสื่อดิจิตัลคอนเทนต์มีบทบาทในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)สาขาเชียงใหม่ มีบทบาทในการสนับสนุนให้เกิดการใช้ดิจิทัลคอนเทนต์ในการต่อยอดธุรกิจ จึงจัดกิจกรรมการตลาดและการเจรจาธุรกิจเขตภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2558 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ประกอบการทางด้าน Digital Content และผู้ที่เกี่ยวข้อง เกิดการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนและซื้อขาย ให้เกิดการต่อยอดทางธุรกิจในภูมิภาค ซึ่งในจังหวัดเชียงใหม่มีผู้ประกอบการ Digital Content กว่า 30 ราย สร้างรายได้กว่า 20 ล้านบาท และกำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆ
งานดังกล่าวมีตัวแทนภาครัฐและเอกชนและสถานศึกษาจำนวนมาก ร่วมชมผลงาน และพบปะผู้ประกอบการท้องถิ่น โดยคาดว่าจะมูลค่าการเจรจาธุรกิจกว่า 2 ล้านบาท
 
10 สิงหาคม 2558 , 17:21 น. , อ่าน 1243  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท.เชียงใหม่