สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แถลงผลการดำเนินงาน 10 ปี คนเชียงใหม่ได้อะไร จากโครงการอาหารเชียงใหม่ปลอดภัย

  
    สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แถลงผลการดำเนินงาน 10 ปี คนเชียงใหม่ได้อะไร จากโครงการอาหารเชียงใหม่ปลอดภัย ต้นแบบการจัดการอาหารปลอดภัย
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แถลงผลการดำเนินงาน 10 ปี คนเชียงใหม่ได้อะไร จากโครงการอาหารเชียงใหม่ปลอดภัย โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการแถลงผลการดำเนินงาน โดยกล่าวว่า อาหารปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญต่อการมีชีวิตที่แข็งแรงสมบูรณ์ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ หรือที่เรียกกันว่า You are what you eat หากอาหารที่เรารับประทานมีสารเคมีตกค้างและจุลลินทรีย์ก่อโรค ก็ทำให้ผู้บริโภคเจ็บป่วยได้ โครงการอาหารเชียงใหม่ปลอดภัยดำเนินการมาครบ 10 ปี สามารถเป็นต้นแบบในการจัดการอาหารปลอดภัยแก่พื้นที่อื่น ๆ
ขณะที่ ดร.ทพ.สุรสิงห์ วิศรุตรัตน์ ผู้จัดการโครงการอาหารเชียงใหม่ปลอดภัย กล่าวว่า ในช่วงเวลา 20 ปีย้อนหลัง คนเชียงใหม่โดยเฉพาะเกษตรกร ได้รับผลกระทบสุขภาพจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ร้อยละ 97.8 ผลการตรวจสารเคมีตกค้างในร่างกายเกษตรกร 10 คน พบสารเคมีตกค้างในระดับไม่ปลอดภัยสูงสุด 9 คน นอกจากนี้ยังพบว่า สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะน้ำในแม่น้ำ เริ่มเน่าเสียจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช บนต้นน้ำสายหลักของเมืองเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ จัดทำโครงการอาหารเชียงใหม่ปลอดภัย โดยในปี 2559 มีเป้าหมายให้ จังหวัดเชียงใหม่จะเป็นจังหวัดพืชอาหารปลอดภัย ประชาชนเข้าถึงและบริโภคอาหารปลอดภัย
 
11 สิงหาคม 2558 , 18:23 น. , อ่าน 1209  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่