จังหวัดเชียงใหม่ประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติ พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  
    
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำคณะเจ้านายฝ่ายเหนือและพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติ พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำพสกนิกรชาวเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ ศาลาไทย หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ท่ามกลางประชาชนร่วมงานเป็นจำนวนมาก
เวลา 09.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำคณะเจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลจากประเทศต่าง ๆ ข้าราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ “ไม่ให้ ไม่รับ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะข้าราชการ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
เวลา 10.35 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีถวายสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่
ในช่วงค่ำ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขณะที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ภาคเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลด้วยเช่นเดียวกัน
 
12 สิงหาคม 2558 , 10:06 น. , อ่าน 1188  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่