บรรยากาศรับเสื้อพระราชทาน Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ ที่เชียงใหม่คึกคัก

  
    ประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางไปรับเสื้อพระราชทาน Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ อย่างคึกคัก
ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ ที่ลงทะเบียน 1000 คนแรก รับมอบเสื้อพระราชทาน Bike for Mom และเข็มกลัดพระราชทาน จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่หอประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ประชาชนเริ่มทยอยมารายงานตัวรับมอบเสื้อพระราชทานตั้งแต่เวลา 12.00 น. บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก
ภายหลังเสร็จพิธีรับมอบเสื้อและเข็มกลัดพระราชทาน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมในวันที่ 16 สิงหาคม 2558 การร่วมบันทึกสถิติโลกกินเนสบุ๊ค เวิร์ด เรคคอร์ด พร้อมเชิญชวนให้ประชาชนชาวเชียงใหม่มาร่วมปั่นเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา แม้จะไม่ได้ลงทะเบียนในระบบอินเตอร์เน็ต ก็สามารถมาร่วมปั่นเฉลิมพระเกียรติได้ในวันดังกล่าว
สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนในลำดับที่ 1001 – 7103 ให้มาลงทะเบียนรับเสื้อสีฟ้าของจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 14.00 น. และผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนในระบบอินเตอร์ ก็สามารถมาลงทะเบียนในบัญชีสำรอง หากผู้ที่ลงทะเบียนในลำดับที่ 1001 – 7103 ไม่มารับเสื้อสีฟ้าในเวลาที่กำหนด ผู้ที่ลงทะเบียนในบัญชีสำรองจะได้รับเสื้อแทน ในส่วนของผู้ที่ประสงค์จะร่วมบันทึกสถิติโลก กินเนสบุ๊ค เวิร์ด เรคคอร์ด ให้มาลงทะเบียนรับบาร์โค๊ดในเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
 
12 สิงหาคม 2558 , 17:32 น. , อ่าน 1214  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่