ฝนตกอย่างหนักที่จังหวัดเชียงใหม่ทำน้ำท่วมหลายจุด

  
     ฝนตกอย่างหนักต่อเนื่องที่จังหวัดเชียงใหม่ น้ำระบายไม่ทัน ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังถนนในชุมชนเขตตัวเมืองหลายจุด ถนนหลายสายรถเล็กไม่สามารถผ่านไปได้
ฝนที่ตกลงมาอย่างหนักตั้งแต่ช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาส่งผลให้บริเวณตลาดประตูก้อม ต่อเนื่องไปถึงสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ห้องเรียนเครือข่ายวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ และย่านชุมชนฟ้าใหม่เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ประมาณ 20 -50 ซม. เส้นทางในจุดดังกล่าวการจราจรเป็นไปอย่างยากลำบาก ประชาชนบางส่วนได้นำรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ไปจอดไว้บนฟุตบาตเพื่อเตรียมพร้อมรับมือหากระดับน้ำที่ท่วมขังสูงขึ้นชาวบานต้องขนของขึ้นที่สูง และเร่งหากระสอบทรายมากั้นตามหน้าบ้านเรือน
นอกจากนี้ยังมีพื้นที่หลายจุดในเขตรอบคูเมืองที่พบปัญหาน้ำท่วมขัง เนื่องจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักทำให้น้ำระบายลงท่อระบายน้ำไม่ทัน อีกทั้งยังมีน้ำบางส่วนไหลย้อนออกจากท่อระบายน้ำเช่น ย่านเทศบาล วัดศรีปิงเมือง ย่านถนนห้วยแก้ว ตั้งแต่แยกด้านหน้าโรงเรียนศรีธนาพาณิชยการ จนไปถึงสี่แยกรินคำ ถนนสายแม่ริม บริเวณตลาดแม่ริมพลาซ่า เป็นต้น สาเหตุของน้ำท่วมขังหลายจุดในเขตเมืองเชียงใหม่ เกิดจากการที่น้ำระบายลงท่อระบายน้ำไม่ทัน และมีน้ำไหลย้อนออกจากท่อระบายน้ำ ขณะที่เทศบาลนครเชียงใหม่ได้เร่งสูบน้ำระบายออกจากพื้นที่
 
13 สิงหาคม 2558 , 10:01 น. , อ่าน 1186  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่