สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย จัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ต้องขังทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่

  
    สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย จัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวัน แก่ผู้ต้องขังทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ประจำจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวัน แก่ผู้ต้องขังทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ เพื่อน้อมเกล้า ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการจัดงาน ซึ่งโครงการดังกล่าวดำเนินการมา 17 ปีแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินส่วนพระองค์กว่า 15 ล้านบาท สนับสนุนโครงการ และพระบรมวงศานุวงศ์ ยังพระราชทานเครื่องอุปโภค บริโภค ให้โครงการอย่างสม่ำเสมอ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณ ต่อผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนอย่างหาที่สุดมิได้
การจัดกิจกรรมภายใต้โครงการน้ำพระทัยพระราชทานของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสอันเป็นมหามงคล 12 สิงหาคม 2558 ประกอบด้วยการเลี้ยงอาหารกลางวันพระราชทาน ตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิง การนำดนตรีมาสร้างบรรยากาศให้สนุกสนานรื่นเริง และกิจกรรมนันทนาการ
ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ มีผู้ต้องขังทั้งสิ้น 2,076 คน ผู้ต้องขังกว่าร้อยละ 80 เป็นผู้กระทำความผิดในคดียาเสพติด ซึ่งผู้ต้องขังทุกคน จะได้รับการฝึกอาชีพให้สามารถออกไปประกอบอาชีพได้ภายหลังการพ้นโทษ เช่น การถักโครเช การเย็บผ้า การทอผ้า การทำศิลปะประดิษฐ์ ช่างไม้ ช่างเสริมสวย และการนวดแผนโบราณ ซึงการให้บริการนวดแผนโบราณของผู้ต้องขังหญิงได้รับประกาศนียบัตรชนะเลิศการบริการยอดเยี่ยม Trip advisor 5 ปีซ้อน (2011 – 2015) จากเว็บไซด์การท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในโลก สามารถซื้อผลิตภัณฑ์และใช้บริการนวดแผนโบราณได้ทื่เรือน พธำมรงค์ ถนนราชวิถี อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 
13 สิงหาคม 2558 , 15:37 น. , อ่าน 1209  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่