มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัยในพื้นที่ 2 อำเภอ ของจังหวัดเชียงใหม่

  
    มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจาพายุฤดูร้อนในพื้นที่อำเภอสันป่าตอง และอำเภอแม่วาง
ด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงห่วงใยในความเดือดร้อนของราษฎร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดหน่วยสงเคราะห์ผู้ประสบภัย เพื่อพระราชทานสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค แก่ราษฎรผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ ตำบลบ้านแม ทุ่งสะโตก ทุ่งต้อม สันกลาง และตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดgเชียงใหม่ โดยมี พลตำรวจตรี อรรถกฤษณ์ ธารีฉัตร เลขาธิการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานมอบสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชน จำนวน 500 ชุด ที่บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
และในวันเดียวกันนี้ เลขาธิการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้นำสิ่งของพระราชทาน ไปมอบให้ราษฎรผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่จำนวน 1000 ชุด ที่โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมมอบสิ่งของพระราชทานแก่พี่น้องประชาชนด้วย
สถานการณ์วาตภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในปีนี้ ส่งผลกระทบต่อชีวิต และความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในหลายพื้นที่ ทำให้บ้านเรือน และทรัพย์สิน ตลอดจนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมา ซึ่งที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่ได้นำสิ่งของ ประกอบด้วย ถุงยังชีพ ผ้าห่ม เสื้อผ้า ไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าแก่ผู้ประสบภัยในเบื้องต้น
 
12 พฤษภาคม 2559 , 19:34 น. , อ่าน 1186  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย