สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามสถานการณ์ตลาดลิ้นจี่ ในพื้นที่อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

  
    สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ขานรับข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ติดตามสถานการณ์ตลาดลิ้นจี่ ในพื้นที่อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
นางนิยดา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มีข้อสั่งการให้ติดตามสถานการณ์ตลาดผลไม้ และตลาดพืชผลทางการเกษตร ในช่วงนี้ เนื่องจากผลผลิตต่าง ๆ เริ่มออกสู่ตลาด โดยให้ทุกจังหวัดนำ “จันทบุรีโมเดล” มาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเอง ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการติดตามสถานการณ์ตลาดลิ้นจี่ในพื้นที่ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ โดยจุดรับซื้อ (เจ๊บานเย็น) ได้เริ่มทำการรับซื้อลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวยในราคา กิโลกรัมละ 50 บาท และ 40 บาท ตามลำดับ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นมา สำหรับลินจี่คละเกรดจะรับซื้อในราคากิโลกรัมละ 30 -35 บาท มีปริมาณการรับซื้อประมาณ 4.5 ตันต่อวัน
จากการติดตามสถานการณ์ คาดว่า ปริมาณผลผลิตในปีนี้ จะออกสู่ตลาดน้อยกว่าปีที่แล้ว ประมาณร้อยละ 70 เนื่องจากภาวะภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร ส่งผลต่อการติดดอกออกผลของลิ้นจี่ ซึ่งผลผลิตลิ้นจี่ที่ออกสู่ตลาดในขณะนี้ เป็นผลผลิตในพื้นที่ อำเภอแม่อาย อำเภอฝาง และอำเภอไชยปราการ ทางด้านคุณภาพของลิ้นจี่ในปีนี้ คุณภาพไม่ดีนักเมื่อเทียบกับคุณภาพของลิ้นจี่ในปีที่ผ่านมา เนื่องจากประสบปัญหาภัยแล้ง ส่งผลกระทบให้ลิ้นจี่มีขนาดผลที่เล็ก สีผิวไม่แดง มีลักษณะไหม้ แต่ยังคงรสชาดดี ราคาจำหน่ายปลีกลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวยคละเกรดในพื้นที่อำเภอไชยปราการ จำหน่ายในราคากิโลกรัมละ 50 – 60 บาท
 
12 พฤษภาคม 2559 , 19:36 น. , อ่าน 1229  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย