จังหวัดเชียงใหม่ระดมเครื่องจักรกลขุดร่องชักน้ำในลำน้ำปิง และขอรับการสนับสนุน เครื่องสูบส่งน้ำระยะไกล จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อช่วยเหลือชาวสวนลำไยและลิ้นจี่ ในอำเภอท้ายน้ำของจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน

  
    นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สภาพน้ำในแม่น้ำปิงขณะนี้ น้ำเหลือเพียง 12 เปอร์เซ็นต์ ของระดับน้ำปกติ ซึ่งน้ำที่มีอยู่ 100% มาจากเขื่อนแม่งัด ที่ถูกส่งลงไปช่วยเหลือ ในด้านน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ และกระจายน้ำ ไปช่วยเหลือราษฎรในอำเภอดอยหล่อ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูนบางส่วน แต่การส่งน้ำในแม่น้ำปิงมีปัญหาอุปสรรคเนื่องจากแม่น้ำปิง มีร่องดินกั้น ทำให้การส่งน้ำ ไปไม่ทันเวลา จำเป็นต้องขุดร่องชักน้ำ เพื่อให้น้ำที่ปล่อยตามรอบเวรไปถึงจุดสูบน้ำ ตามข้อตกลง ของ 4 อำเภอ ในจังหวัดเชียงใหม่ และลำพูน ในกรณีฉุกเฉิน ขอให้การประปาส่วนภูมิภาคจอมทองใช้แหล่งน้ำสำรองไปก่อน นอกจากนี้ ยังได้ขอรับการสนับสนุน รถสูบส่งน้ำระยะไกล จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง จำนวน 2 คัน เข้าไปบรรเทาปัญหาในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อน ขณะเดียวกันได้ขอให้เครื่องสูบน้ำที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก ได้งดสูบน้ำ เพื่อให้น้ำไหลลง ท้ายน้ำได้ โดยให้นายอำเภอเป็นแกนกลางในการจัดสรรแบ่งปัน ตามข้อตกลง ส่วนการขอน้ำเพิ่มจากเขื่อนแม่งัด จะพิจารณาตามแต่กรณีและเหตุเดือดร้อน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำต้นทุนของเขื่อนแม่งัด และน้ำกินน้ำใช้ของเมืองเชียงใหม่ต้องไม่ได้รับผลกระทบ.//
 
13 พฤษภาคม 2559 , 20:20 น. , อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา