ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งเตือนประชาชน ระมัดระวังอันตรายจากพายุลมแรง

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย ระมัดระวังอันตรายจากพายุลมแรง และพายุลูกเห็บ
นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากการติดตามตรวจสอบสภาวะอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ว่า ในช่วงวันที่ 14 – 17 พฤษภาคม 2559 บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่ ประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่เข้ามาปกคลุมด้านตะวันออกของภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และทะเลจีนใต้ ทำให้บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก อาจเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ ขอแจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชน ที่อาศัยอยู่บริเวณเสี่ยงภัย ให้ระมัดระวังอันตรายจากพายุลมแรง รวมถึงให้อยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณา และสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรง เพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน
ในการนี้ ได้กำชับหน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ ให้จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และยานพาหนะ รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่พร้อมปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุ หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือ ติดต่อสายด่วน 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ขอให้พี่น้องประชาชนจัดเตรียมภาชนะรองรับและเก็บกักน้ำไว้ใช้ประโยชน์ในการอุปโภคบริโภคด้วย
 
14 พฤษภาคม 2559 , 20:37 น. , อ่าน 1223  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย