สำนักงานพัฒนาพิงคนคร จัดกิจกรรมปั่นย้อนประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่

  
    สำนักงานพัฒนาพิงคนคร จัดกิจกรรมปั่นย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ พร้อมเปิดตัวหนังสือ “พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ในป่าวิเศษ” เส้นทางจักรยานสู่แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์เชียงใหม่ เล่มที่ 2
ที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมปั่นจักรยานย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ พร้อมเปิดตัวหนังสือ “พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ในป่าวิเศษ” เส้นทางจักรยานสู่ แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์เชียงใหม่ เล่มที่ 2 โดยมี นายชัยธวัช เสาวพนธ์ กรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร เป็นประธาน
นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เปิดเผยว่า กิจกรรมปั่นจักรยานย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ และเปิดตัวหนังสือเส้นทางจักรยานสู่แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์เชียงใหม่ เล่มที่ 2 “พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ในป่าวิเศษ” จัดขึ้น เพื่อร่วมเฉลิมฉลองปีแห่งการสมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยว รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในรูปแบบการปั่นจักรยาน และหนังสือเส้นทางจักรยานฯ เล่มที่ 2 “พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ในป่าวิเศษ” นี้ประกอบไปด้วย เส้นทางจักรยานที่เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เชียงใหม่ จำนวน 10 เส้นทาง ซึ่งเขียนและรวบรวมจากการลงพื้นที่ปั่นจริงจาก รศ.สมโชติ อ๋องสกุล กรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาล้านนาศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำหรับเส้นทางปั่นจักรยานย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ โดยมีจุดเริ่มต้นที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ผ่านอุทยานหลวงราชพฤกษ์ - สักการะปู่แสะย่าแสะ - เข้าสู่ถนนบ้านแม่เหียะใน – ศูนย์วิจัยเกษตรแม่เหียะ มหา วิทยาลัยเชียงใหม่ - วัดร่ำเปิง - วัดเถรจันทร์ และเดินทางกลับสู่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ในเส้นถนนเลียบคลองชลประทาน รวมระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร ซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางปั่นจักรยานหนังสือเส้นทางจักรยานฯ เล่มที่ 2 ซึ่งตลอดเส้นทางการปั่น รศ.สมโชติ อ๋องสกุล เป็นวิทยากรเล่าเรื่องราวในอดีตของเมืองเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมปั่นจักรยานกว่า 300 คน สำหรับผู้ที่สนใจหนังสือเส้นทางปั่นจักรยานสู่แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในเชียงใหม่ เล่มที่ 1 และ 2 สามารถดาวน์โหลดในรูปแบบ E-book จากเว็บไซต์สำนักงานพัฒนา พิงคนคร (องค์การมหาชน) หรือ www.pinkanakorn.or.th
 
15 พฤษภาคม 2559 , 22:46 น. , อ่าน 1230  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย