จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่เตือนคนต่างด้าว โดยเฉพาะสัญชาติจีน และเกาหลี ห้ามทำงานมัคคุเทศก์ หรือ งานจัดนำเที่ยว หากฝ่าฝืนจะมีโทษทั้งจำและปรับ

  
    รวมถึงนายจ้างคนไทย ที่จ้างแรงงานต่างด้าว ที่ไม่มีใบอนุญาตเข้าทำงานมีโทษปรับสูงสุดถึง 1 แสนบาท พร้อมฝากผู้พบเห็น แจ้งเบาะแสเพื่อเร่งตรวจสอบจับกุมดำเนินคดีอย่างเข้มงวด และจริงจัง นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ปัญหาคนต่างด้าว โดยเฉพาะสัญชาติจีนและเกาหลี ลักลอบทำงานกับบริษัทจัดนำเที่ยว โดยเป็นมัคคุเทศก์ หรือ จัดนำเที่ยวที่ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยเป็นอย่างมาก กรมการจัดหางานได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ จากกองตรวจและคุ้มครองคนหางาน ออกตรวจสอบร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ และชมรมมัคคุเทศก์รักษ์ล้านนา ในจุดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ เช่น ท่าอากาศยานเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ นางเยาภา กล่าวว่า งานมัคคุเทศก์และงานจัดนำเที่ยว เป็นอาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำ ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าว พ.ศ. 2522 จำนวน 39 อาชีพ ดังนั้น คนต่างด้าวจึงไม่สามารถทำงานในลักษณะดังกล่าวได้ หากตรวจสอบพบการกระทำผิด จะได้รับโทษในข้อหาทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน ตามมาตรา 51 ของ พ.ร.บ. การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปีหรือปรับตั้งแต่ 2 พัน - 1 แสนบาท หรือ ทั้งจำ ทั้งปรับ ส่วนนายจ้างที่จ้างคนต่างด้าวทำงานมัคคุเทศก์ หรืองานจัดนำเที่ยวจะมีความผิดตามมาตรา 27 ข้อหารับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตเข้าทำงาน มีอัตราโทษปรับตั้งแต่ 1 หมื่นบาท ถึง หนึ่งแสนบาท ต่อคนต่างด้าวที่จ้าง 1 คนจึงขอฝากผู้ที่พบเห็นคนต่างด้าวลักลอบทำงานมัคคุเทศก์และงานจัดนำเที่ยว แจ้งเบาะแส ได้ที่ฝ่ายคุ้มครองคนหางานและการทำงานของคนต่างด้าว สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-112911-4 เพื่อจะได้เร่งรัดตรวจสอบ จับกุม และดำเนินคดีต่อไป.//
 
16 พฤษภาคม 2559 , 19:19 น. , อ่าน 1237  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย