จังหวัดเชียงใหม่ติวเข้ม นอภ. ทั้ง 25 อำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนโครงการ ประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคงปลอดภัยยาเสพติดอย่างยั่งยืน ตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย

  
    วันนี้ (16 พ.ค.59) นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมนายอำเภอ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง 25 อำเภอ ของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขับเคลื่อนโครงการประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติดอย่างยั่งยืน ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ที่ขอความร่วมมือให้ทุกอำเภอจัดทำแผนปฏิบัติการ และดำเนินการ 9 ขั้นตอน สู่หมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง โดยจะลงพื้นที่ทำความเข้าใจ ศึกษาสภาพปัญหาของแต่ละชุมชน ลดและสลายโครงสร้างของปัญหายาเสพติดในพื้นที่ หากพบว่า หมู่บ้านที่รุนแรง มีผู้มีอิทธิพล ข่มขู่เจ้าหน้าที่ เรียกเก็บค่าคุ้มครอง จะใช้กองกำลังหลักของทหาร เข้าประจำการ ในการหาข่าว ปิดล้อมตรวจค้น ร่วมกับชุดปฏิบัติการตำบล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ฝากให้นายอำเภอทั้ง 25 อำเภอ ลงไปทำความเข้าใจกับชุดปฏิบัติการประจำตำบล ให้เกิดการแก้ไขปัญหาในพื้นที่อย่างจริงจัง เพราะนายอำเภอถือเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด ในส่วนภูมิภาคประจำอำเภอ จะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ หากเจ้าหน้าที่ของรัฐหน่วยงานใดปล่อยปละละเลย มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด แล้วไม่ดำเนินการ หากหน่วยการข่าวเข้าไปในพื้นที่นายอำเภอจะต้องรับผิดชอบด้วยเช่นกัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวอีกว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้ขับเคลื่อนงานใน 4 หมู่บ้าน ของอำเภอแม่ริม ไปบ้างแล้ว อยู่ในขั้นตอนของการสืบสภาพชุมชน ส่วนอำเภออื่น จะเริ่มในต้นเดือนมิถุนายน โดยบูรณาการบทบาทของทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในชุมชนหมู่บ้าน นำผู้เสพเข้าสู่ระบบบำบัด นำไปสู่การสร้างความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ในที่สุด.//
 
16 พฤษภาคม 2559 , 19:20 น. , อ่าน 1241  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย