ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจง การเสนอรายชื่อกลุ่มผู้บริจาคเงินให้แก่ครอบครัวนางวารี สถาพรประเทือง ที่เสียชีวิตจากการดับไฟป่า

  
    นายภาณุฉัตร สวัสดิชัย ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากวันที่ 19 เมษายน 2559 นางวารี สถาพรประเทือง อายุ 39 ปี อยู่บ้านเลขที่ 179 หมู่ที่ 8 บ้านห้วยผา ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นราษฏรจิตอาสาเข้าไปทำแนวกันไฟร่วมกับอาสาสมัครและเสียชีวิตจากกิ่งไม้หักหล่นทับขณะปฏิบัติหน้าที่ ในช่วงเช้าของวันถัดมา (20 เมษายน 2559) นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายทศพล เผื่อนอุดม นายอำเภอแม่แจ่ม นายกมลไชย คชชา ผู้อำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 และคณะ ได้เดินทางไปเคารพศพและเยี่ยมปลอบขวัญสมาชิกในครอบครัว โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานต่างๆ ได้มอบเงินช่วยเหลือ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 108,200 บาท เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา มีประชาชนกลุ่มต่างๆ ที่มีความศรัทธาในความเสียสละได้รวบรวมเงินเพื่อมอบความช่วยเหลือให้แก่ครอบครัวนางวารี สถาพรประเทือง โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นสักขีพยาน และนายสาดี สถาพรประเทือง พร้อมบุตรชายคนเล็กเป็นผู้รับมอบเงินช่วยเหลือดังกล่าว ณ ห้องรับรอง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยการประสานของ ดร.พงศ์ สุภาวสิทธิ์ ผู้ประสานงานชมรมวิ่งเชิงดอย 700 ปี ทั้งนี้ ในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ไม่ได้มีการระบุชื่อกลุ่มและรายละเอียดของแต่ละกลุ่มอย่างครบถ้วน เนื่องจากมีเป็นจำนวนมากจึงใช้ชื่อองค์กรตัวแทนเป็นไปตามหลักทฤษฎีการเขียนข่าว ทำให้เกิดความเข้าใจสับสนต่อกิจกรรมดังกล่าว ดังนั้น ทางจังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่จึงขอแจ้งรายชื่อกลุ่มที่มอบเงินช่วยเหลือเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา ดังนี้ เครือข่ายพัฒนาศักยภาพไทย จำนวน 151,500 บาท ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเชียงใหม่และคณะเกษตรศาสตร์ มช. จำนวน 123,509 บาท ชมรมเดินวิ่งเชิงดอย 700 ปี กลุ่ม ดร.นิพนธ์ ตุวานนท์และเพื่อน 81,800 บาท กลุ่มสตรีจังหวัดเชียงใหม่ 10,000 บาท นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มคชสีธานีและบริษัท เดโชโย่ที่มาร่วมมอบเงินสมทบอีกจำนวน 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 371,809 บาท และทางจังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่จะได้ออกหนังสือขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือทุกท่าน ซึ่งลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และจัดส่งให้แก่ผู้บริจาคผ่านผู้แทนแต่ละกลุ่มต่อไป.
 
18 พฤษภาคม 2559 , 13:09 น. , อ่าน 1233  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย