ชาวบ้านอำเภอแม่ออน เชียงใหม่ ยื่นหนังสือปิดผนึก ขอให้ผู้ว่าฯ ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสิทธิ์ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ออน ระบุ มีนายทุนต่างถิ่นเข้ามากว้านซื้อ อ้างสิทธิ์ถือครอง แต่ยังมีชาวบ้านในพื้นที่บางส่วนที่ทำกินต่อเนื่องนานกว่า 20 ปี

  
    วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ที่หน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ชาวบ้าน หมู่ 11 ตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ 30 คน นำโดย นายสวัสดิ์ วัฒนกสิกิจ ตัวแทนชาวบ้าน เข้ายื่นหนังสือปิดผนึกต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ขอให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสิทธิ์การครอบครองที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ออน โดยอ้างถึง มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2553 ให้กันพื้นที่ทำกินของราษฎรออกจากเขตป่าไม้ถาวร และสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 6 เชียงใหม่ สำรวจทั้งหมด 106 แปลง ระบุว่ามีกลุ่มนายทุนนอกพื้นที่เข้าไปกว้านซื้อจากชาวบ้านไว้ทั้งหมด ไม่มีราษฎรที่เข้าไปถือครอง โดยมีนายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มารับหนังสือจากชาวบ้าน นายสวัสดิ์ กล่าวว่า ในความเป็นจริง มีราษฎรบ้านหมู่ 11 ตำบลออนกลาง 30 กว่าครัวเรือน และหมู่ที่ 8 ตำบลออนเหนือ ประมาณ 20 กว่าครัวเรือน ได้ครอบครองและทำประโยชน์ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2535 ก่อนประกาศเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ออน และเป็นที่น่าสังเกตว่าพื้นที่ข้างเคียง ที่ตั้งอยู่ระหว่างแปลงของพื้นที่ป่าไม้ มีหลักฐานครอบครองเป็น สค. 1 และ น.ส. 3 ก.หลายแปลง กรณีปัญหาเกิดขึ้น เมื่อประมาณปี 2533 มีผู้นำท้องถิ่นสมัยนั้นรวบรวมพื้นที่จากชาวบ้านที่ทำกินอยู่แล้ว เพื่อไปขอให้กรมป่าไม้กันออกจากเขตป่าถาวร ซึ่งกรมป่าไม้กันไว้ให้ 660 ไร่ และมีแปลงปลูกป่า เมื่อปี 2537 อีกจำนวน 249 ไร่ โดยไม่มีการออกเอกสารสิทธิ์ถือครองใดๆ ต่อมาได้มีกลุ่มนายทุนต่างถิ่นได้รวบรวมขอซื้อต่อ จนมีการร้องเรียนเมื่อปี 2546 นำมาสู่การตรวจสอบและออกเป็นมติ ครม. ปี 2553 ทั้งนี้ พื้นที่ดังกล่าว ได้เกิดกรณีพิพาทระหว่างราษฎรในพื้นที่และกลุ่มนายทุนต่างถิ่น โดยต่างฝ่ายต่างอ้างสิทธิ์การครอบครอง ในที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในการครอบครองใดๆ มีการใช้กำลัง ก่อกวน และข่มขู่นำไปสู่การฟ้องร้อง แจ้งความ ดำเนินคดี และเรื่องดังกล่าวราษฎรได้ร้องเรียนไปที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และได้ส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ป่าไม้ ที่ดิน ทหาร และตำรวจนัดไกล่เกลี่ยหาทางออก แต่ทั้ง 2ฝ่ายก็ยังตกลงกันไม่ได้จนถึงขณะนี้.
 
18 พฤษภาคม 2559 , 13:12 น. , อ่าน 1234  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย