ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เปิดกิจกรรมสร้างภาพลักษณ์ล้านนา “ข่วงสล่าภูมิปัญญาล้านนา” ภายในท่าอากาศยานเชียงใหม่ เพื่อรองรับการเปิดประตูสู่วัฒนธรรมล้านนา

  
    วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 นายกฤติยา ก้อนทอง รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ด้านปฏิบัติการและบำรุงรักษา) เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมสร้างภาพลักษณ์ล้านนา “ข่วงสล่าภูมิปัญญาล้านนา” ซึ่งท่าอากาศยานเชียงใหม่ร่วมกับชุมชนวัดศรีสุพรรณ ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อรองรับการเป็นประตูสู่วัฒนธรรมล้านนา (Gateway to Lanna Heritage) ของท่าอากาศยานเชียงใหม่ และร่วมเฉลิมฉลองในวาระ “2559 สมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่” โดยมีการสาธิตงานหัตถกรรม เครื่องเงิน และเครื่องเขิน การแสดงศิลปะการฟ้อนรำของชาวล้านนา และเปิดโอกาสให้ผู้โดยสารได้ร่วมทดลองประดิษฐ์ชิ้นงาน ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 19 - 22 พฤษภาคม 2559 ที่บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ และห้องโถงผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานเชียงใหม่.//
 
20 พฤษภาคม 2559 , 13:55 น. , อ่าน 1178  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา