รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุจะส่งเสริมยุวเกษตรกรซึ่งเป็นกำลังสำคัญของวงการเกษตรไทยในอนาคตให้พัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า และรักในอาชีพเกษตร

  
     นายธีระ สูตะบุตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมสินค้าวิสาหกิจชุมชน ที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 17 จังหวัดภาคเหนือ และเครือข่ายทุกภาคของประเทศได้ร่วมกันจัดงานดังกล่าวโดยไม่ต้องใช้งบประมาณของรัฐบาล นำสินค้า ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป หัตถกรรม สิ่งทอและศิลปประดิษฐ์ ผัก ผลไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ และอาหารมาจัดจำหน่ายในราคาย่อมเยา เป็นการเปิดตลาดสินค้า อีกทั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้พัฒนาสินค้าให้ได้มาตรฐานเป็นที่ต้องการของตลาด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าต้องการส่งเสริมให้ยุวเกษตรกรซึ่งจะเป็นกำลังต่อการเกษตรไทยในอนาคต ได้พัฒนาสินค้าเกษตรเพื่อให้ทัดเทียมกับต่างประเทศ โดยพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ โดยจะต้องเริ่มต้นปลูกฝังเด็กให้รักในอาชีพเกษตร งานมหกรรมสินค้าวิสาหกิจชุมชน จัด ณ ลานม่วนใจ๋ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่า จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคมนี้ โดยมีกลุ่มแม่บ้านวิสาหกิจชุมชนจากทั่วประเทศนำสินค้ามาร่วมออกร้านกว่า 400 คูหา ขอเชิญเลือกซื้อของฝากไปฝากญาติมิตรในช่วงเทศกาลปีใหม่ในราคาประหยัด
 
29 ธันวาคม 2549 , 16:05 น. , อ่าน 1224  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่