รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุรัฐบาลจะเร่งผลักดันลำไยปี 2546-2547 ออกให้หมดภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2550 เพื่อป้องกันการออกมาชนกับลำไยในฤดูกาลปี 2550

  
     นายธีระ สูตะบุตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงกรณีลำไยอบแห้งที่ยังคงค้างอยู่ในระบบอีกกว่า 6 หมื่นตัน และมีเกษตรกรบางรายเรียกร้องไม่ให้นำออกขายว่า หากยังมีลำไยอยู่ในระบบจำนวนมาก จะไม่เป็นผลดีกับลำไยปี 2550 เพราะจะขายไม่ได้ราคาดี อีกทั้งหากเก็บไว้นานคุณภาพจะลดลง และเสียหาย และอาจจะต้องทิ้งอย่างน่าเสียดาย เพราะเงินซื้อลำไยมาจากภาษีของประชาชน ดังนั้น รัฐบาลจึงจำเป็นต้องผลักดันขายในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์นี้ โดยจะขายตลาดจีนเป็นตลาดหลัก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังกล่าวด้วยว่า จะมีการขายลำไยแห้งปี 2546-2547 ให้หมดก่อนลำไยในฤดูกาลจะออกคือตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี 2550 เป็นต้นไป โดยจะหาตลาดใหม่เพิ่มขึ้นนอกจากตลาดจีนด้วย
 
29 ธันวาคม 2549 , 17:26 น. , อ่าน 1194  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่