สำนักงานพัฒนาพิงคนคร จัดกิจกรรมปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  
    สำนักงานพัฒนาพิงคนคร จัดกิจกรรมปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเปิดตัวหนังสือเส้นทางจักรยานสู่แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์เชียงใหม่เล่มที่ 3 “วัดในนครเชียงใหม่”
ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ และเพื่อร่วมเฉลิมฉลองปีแห่งการสมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปีเมืองเชียงใหม่ อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ในรูปแบบการปั่นจักรยาน ไปยังสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของเชียงใหม่ เช่นวัดเจ็ดยอด และวัดสวนดอก ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร มีผู้ร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน
นอกจากนี้ยังได้เปิดตัวหนังสือเส้นทางจักรยานสู่แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในเชียงใหม่ เล่มที่ 3 “วัดในนครเชียงใหม่” ที่มีเนื้อหาแนะนำสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เชียงใหม่จำนวน 10 เส้นทาง ซึ่งเขียนและรวบรวมจากการลงพื้นที่ปั่นจริงจาก รองศาสตราจารย์ สมโชติ อ๋องสกุล กรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาล้านนาศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดในรูปแบบ E-book ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร หรือ www.pinkanakorn.or.th
 
10 กรกฎาคม 2559 , 16:10 น. , อ่าน 1175  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย