เยาวชนภาคเหนือระดมสมองขอมีส่วนร่วมออกแบบการจัดการศึกษา

  
    เด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือ ร่วมระดมสมองผ่านกิจกรรมเสวนา การศึกษาไทยไม่ไหวแล้ว พร้อมเสนอเด็กควรมีโอกาสออกแบบการจัดการศึกษา
นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ นักกิจกรรมอิสระจากกรุงเทพ ฯ เปิดเผยถึง โครงการเด็กเล่าเรื่องการศึกษา ที่จัดกิจกรรมครั้งแรกที่ โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เดน รีสอร์ท ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านเวทีเสวนาปัญหา ย ยักษ์ล้านตัว ในหัวข้อ “การศึกษาไทย ไม่ไหวแล้วโว้ยยยยยย” เป็นการระดมความคิดเห็นจากเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษากว่า 50 คน ที่เป็นตัวแทนจากโรงเรียนในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อร่วมกันกะเทาะเปลือกปัญหาที่พบเจอเป็นประจำในโรงเรียน และสารพัดปัญหาที่พบเจอในระบบการศึกษาของไทย เพื่อร่วมหาทางออกให้กับการจัดการระบบการศึกษาไทย
นายคามิน มูลป้อ อายุ 15 ปี นักเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า อยากให้นักวิชาการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ได้ให้ความสำคัญกับเด็กที่เรียนไม่เก่ง ควรจัดการศึกษาที่มีทางเลือก จากความชอบไม่ชอบของนักเรียน เพราะแต่ละคนมีความถนัดและพื้นฐานความรู้ที่แตกต่างกันไป ไม่ควรให้เรียนเหมือนกันทั้งหมด และบังคับใช้หลักสูตรในรูปแบบที่มีอย่างจำกัด
ขณะที่นางสาวปทิตตา ปีอาทิตย์ อายุ 18 ปี นักเรียนชั้น ม.6 จากโรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นเด็กในกลุ่มกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า ต้องการให้ผู้มีหน้าที่จัดหลักสูตรการศึกษา ให้ความสำคัญกับเด็กในส่วนภูมิภาคมากกว่าที่เป็นอยู่ ปัญหาสำคัญคือเรื่องของภาษาอังกฤษ ที่เด็กนักเรียนในต่างจังหวัด มีทักษะด้อยกว่าเด็กในส่วนกลาง รวมถึงคุณภาพของบุคลากรทางการศึกษา เช่นครูอาจารย์ ที่ส่วนหนึ่งไม่ได้ให้ความสำคัญกับการสอนเท่าที่ควร
ทั้งนี้ สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน หรือ สสย. จะดำเนินการจัดกิจกรรมในรูปแบบเวทีเสวนา ไปยังจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกรุงเทพ ฯ เป็นลำดับต่อไป ก่อนรวบรวมข้อเสนอของแต่ละพื้นที่ เป็นรูปแบบที่เด็กต้องการในการเสนอแนะแนวทางการจัดการศึกษาโดยใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง กิจกรรมประกอบด้วยการแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การเปิดเวทีเสวนา และการสรุปบทเรียนเพื่อร่างเป็นข้อเสนอของเด็กนักเรียนในแต่ละพื้นที่ เป็นพลังสังคมมอบให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในกระทรวงศึกษาธิการต่อไป
 
10 กรกฎาคม 2559 , 16:12 น. , อ่าน 1189  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย