นักท่องเที่ยวจำนวนมากต้องพลาดหวังไม่ได้เข้าชมงานมหกรรมพืชสวนโลก โดยบางรายต้องไปรอตั้งแต่เวลา 03.00 น.คืนที่ผ่านมา

  
     ประชาชนนับหมื่นคนที่เดินทางไปรอซื้อบัตรเข้าชมงานมหกรรมพืชสวนโลก บางรายต้องไปรอตั้งแต่เวลา 04.00 น.ของคืนที่ผ่านมา ส่งผลให้ด้านหน้าทางเข้างานแออัดไปด้วยนักท่องเที่ยว และต้องมีการจัดเข้าแถวเพื่อรอซื้อบัตร ทันทีที่เปิดให้มีการขายบัตรหน้างานซึ่งเปิดจำหน่ายเพียง 5 พันใบเท่านั้น ก็พบว่าบัตรขายหมดในเวลา 09.30 น.เพียงครึ่งชั่วโมงที่เปิดขายเท่านั้น นางพิมพา อารีย์ทิพย์ นักท่องเที่ยวจากจังหวัดระยองกล่าวว่าตนและสมาชิกในครอบครัวจำนวน 6 คน เดินทางมารอซื้อบัตรตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาแต่พลาดหวัง วันนี้จึงได้มารอตั้งแต่เวลา 03.00 น. แต่พบว่ามีคนมาก่อนจำนวนมาก โดยบางรายนำเสื่อมาปูนอนค้างคืนเพื่อรอซื้อบัตรเข้าชมงาน สำหรับจำนวนผู้เข้าชมงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2549 ในวันขึ้นปีใหม่นั้นยอดจองเต็มตั้งแต่ช่วงที่เริ่มให้มีการจองบัตรล่วงหน้านานแล้ว และทางคณะผู้จัดงานได้ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนมาโดยตลอดแต่ก็พบว่านักท่องเที่ยวยังคงเดินทางมาจำนวนมากเพราะหวังว่าจะสามารถซื้อบัตรหน้างานได้
 
1 มกราคม 2550 , 13:50 น. , อ่าน 1194  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่