ผู้เข้าชมสวนเห็ดไทยในงานพืชสวนโลกส่วนใหญ่ยังไม่ใช่กลุ่มที่ต้องการข้อมูลจริงจัง

  
    สวนเห็ดไทยซึ่งมีการแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเห็ด แม้จะมีผู้เข้าชมมากแต่ยังไม่เป็นที่นิยมเรื่องข้อมูลแม้จะมีเจ้าหน้าที่ประจำสวนช่วยอธิบาย แต่ส่วนใหญ่ดูแล้วผ่านไป
สวนเห็ดไทยซึ่งเป็นหนึ่งในส่วนจัดแสดงของงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับความสนใจจากประชาชนเข้าชมอย่างต่อเนื่อง โดยภายในอาคารจะมีการจัดแสดงเห็ดมากมายหลายชนิดและหลายสายพันธุ์ โดยจัดเป็นลักษณะนิทรรศการ คือมีทั้งเห็ดจริงซึ่งผ่านการเพาะจนงอกงาม ในส่วนนี้เมื่อเห็ดแก่หรือโรยก็จะนำมาเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง แต่ละชุดจะใช้เวลาประมาณ 5 วัน นอกจากนั้นยังมีเห็ดแห้ง ภาพจำลอง รูปปั้น ภาพถ่ายและวีดิทัศน์เรื่องราวเกี่ยวกับเห็ดไว้ให้ชม
นางสาวกิ่งกาญจน์ คำลือ ผู้ดูแลสวนบอกว่า แต่ละวันมีผู้สนใจเข้ามาชมภายในสวนเห็ดไทยจำนวนมาก แต่มีน้อยคนที่จะสอบถามรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับเห็ดอย่างจริงจัง ส่วนใหญ่จะชมแล้วก็ผ่านไป หรือหากถามก็เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น นอกจากนั้น ยังมีส่วนหนึ่งที่ถือโอกาสเข้ามาเพื่อหลบพักร้อนจากอากาศภายนอกเท่านั้น
 
2 มกราคม 2550 , 15:53 น. , อ่าน 1210  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่