ผู้เข้าชมงานมหกรรมพืชสวนโลกสนใจเป็นพิเศษกับกระบวนการผลิตผ้าไหมซึ่งจัดแสดงอยู่ภายในบ้านหม่อนไหม

  
    กระบวนการผลิตเส้นไหมและผ้าไหมที่บ้านหม่อนไหมในงานมหกรรมพืชสวนโลกได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงาน โดยส่วนใหญ่จะมีการซักถามรายละเอียดของขั้นตอนการผลิต
บ้านหม่อนไหม ซึ่งเป็นหนึ่งในส่วนจัดแสดงภายในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 ตั้งอยู่ใกล้กับเรือนไทย 4 ภาค ซึ่งดำเนินการโดยศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติในจังหวัดภาคเหนือ ภายใต้สถาบันหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
ภายในบ้านหม่อนไหมจะมีการจัดแสดงทุกอย่างเกี่ยวกับไหม ทั้งการปลูกต้นหม่อน การเลี้ยงไหม กระบวนการผลิตผ้าไหม รวมทั้งผ้าไหมที่ผ่านการทอและตัดเย็บอย่างประณีตสวยงาม นอกจากนั้นยังมีการชงชาใบหม่อนไว้ให้กับแขกผู้มาเยือนได้ชิมอีกด้วย
ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ส่วนใหญ่จะให้ความสนใจกระบวนการผลิตเส้นไหม โดยเฉพาะการสาวไหมคือการนำเอาเส้นใยจากตัวไหมออกมาให้เป็นเส้นก่อนที่จะนำไปสู่ขั้นตอนต่อไป โดยผู้ชมจะสอบถามขั้นตอนและวิธีการอย่างละเอียด ทั้งนี้สำหรับประชาชนชาวไทยแล้วจะเห็นว่าชาวภาคกลาง ภาคใต้และภาคเหนือ จะให้ความสนใจสอบถามมากกว่าชาวภาคอีสาน เนื่องจากชาวอีสานส่วนใหญ่จะมีวิถีชีวิตอยู่ใกล้ชิดกับเรื่องหม่อนไหมมาอย่างยาวนาน ในขณะที่ภาคอื่น ๆ จะมีความรู้ในเรื่องนี้ค่อนข้างน้อย
 
2 มกราคม 2550 , 16:24 น. , อ่าน 1174  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่