กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และองค์การสวนสัตว์ หารือร่วมกันถึงแนวทางการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวขององค์การสวนสัตว์

  
    ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หารือร่วมกับประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์ เกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวร่วมกัน นำร่องยกระดับให้สวนสัตว์เชียงใหม่เป็นจุดขายกรุ๊ปทัวร์ต่างประเทศ
ที่ห้องประชุมอาคารสโมสรหมีแพนด้า สวนสัตว์เชียงใหม่ นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ รองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ปานเทพ รัตนากร ประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์ หารือร่วมกันถึงแนวทางในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวขององค์การสวนสัตว์ โดยนำร่องให้สวนสัตว์เชียงใหม่เป็นจุดขายสำหรับแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานของสวนสัตว์เชียงใหม่ บูรณาการการทำงานร่วมกันทั้งด้านวิชาการและงบประมาณ
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า จากสถานการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ในปีที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่กว่า 9 ล้าน 6 แสนคน ในจำนวนนี้เป็นชาวต่างประเทศถึง 3 ล้านคน สร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นเป็นจำนวนมาก ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมส่วนใหญ่จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ทั้งนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เล็งเห็นว่า องค์การสวนสัตว์ ได้รับมาตรฐานของสถานที่ท่องเที่ยวกึ่งธรรมชาติที่มนุษย์สร้างขึ้น ดังนั้น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีแผนที่จะบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับองค์การสวนสัตว์ โดยจะเข้ามาส่งเสริมด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์เชื่อมโยงกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้สวนสัตว์เชียงใหม่ เป็นหนึ่งในโปรแกรมการท่องเที่ยวของกลุ่มทัวร์ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ รวมถึงให้องค์การสวนสัตว์จัดนิทรรศการในงานแสดงสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี
ในการนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะทำการประชาสัมพันธ์ โฆษณา และทำการตลาดในสื่อสังคมออนไลน์ บรรจุสวนสัตว์เชียงใหม่ เป็นหนึ่งในสถานที่ศึกษาดูงาน เมื่อกระทรวงมาจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่จังหวัดเชียงใหม่
 
31 มีนาคม 2560 , 12:39 น. , อ่าน 170  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย