มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดตลาดจำหน่ายผลผลิตของนักศึกษาในโครงการปลูกผักแลกค่าเทอม มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการกว่า 200 คน

  
    มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดกาดแม่โจ้ 2477 รองรับผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์ของนักศึกษาในโครงการปลูกผักแลกค่าเทอม จำหน่ายให้ผู้บริโภคโดยตรง เสริมวิชาชีวิต สร้างรายได้ สร้างอาชีพให้นักศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ได้ฝึกประสบการณ์ชีวิต สร้างรายได้เสริม ในขณะที่ศึกษาอยู่ ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว โดยทำการคัดเลือกนักศึกษาจากทุกชั้นปีที่มีความสนใจ มีความขยัน ต้องการหาความรู้ด้านการผลิตเกษตรอินทรีย์ รวมถึงอยากเป็นผู้ประกอบการในอนาคต เข้าร่วมโครงการปลูกผักแลกค่าเทอม นำองค์ความรู้ในห้องเรียนสู่การปฏิบัติงานจริง ก่อให้เกิดผลผลิต พืช ผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์ ซึ่งผลผลิตทั้งหมด จะเป็นผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ โดยผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับ จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ นำมาจำหน่ายเป็นผลผลิตสด และอีกส่วนจะนำมาเป็นวัตถุดิบในการแปรรูปเป็นอาหารและผลิตภัณฑ์ เพื่อจำหน่าย ที่ "กาดแม่โจ้ 2477" ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้เปิดเพื่อเป็นตลาดรองรับผลผลิตดังกล่าว
ทั้งนี้ หลักการจัดสรรผลประโยชน์รายได้ ของนักศึกษาในโครงการ ที่แม้จะมีเป้าหมายโครงการที่นำรายได้เป็นทุนการศึกษาเช่นเดียวกับ กองทุน กยศ. ซึ่งนักศึกษากู้ยืมต่อเนื่อง 4 ปี เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ทำงานแล้ว มีรายได้ จึงชำระคืนเงินกู้ยืม. แต่โครงการ ปลูกผัก แลก ค่าเทอม มีความแตกต่าง กล่าวคือ รายได้ที่จากการจำหน่ายผลผลิตสะสมระหว่างภาคเรียน จะถูกหักเป็นค่าเล่าเรียนในภาคการศึกษาต่อไป นักศึกษา จึงไม่มีสถานะเป็นลูกหนี้กองทุน
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัย ยังมีโครงการนำพื้นที่ กว่า 6,000 ไร่ จาก สำนักฟาร์มอำเภอพร้าว 1,200 ไร่ สำนักฟาร์ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่2,000 ไร่ และ สำนักฟาร์ม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 2,000 ไร่ พื้นที่เหล่านี้ กำลังทยอยพัฒนาให้นักศึกษาได้ลงแปลงเพื่อการผลิตเกษตรอินทรีย์
 
1 เมษายน 2560 , 18:56 น. , อ่าน 173  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย