สวนสัตว์เชียงใหม่ ชี้แจงความคืบหน้าการผสมเทียมแพนด้า หลินฮุ่ย

  
    สวนสัตว์เชียงใหม่ ชี้แจงความคืบหน้าการผสมเทียมแพนด้า หลินฮุ่ย เตรียมอัลตร้าซาวด์ช่วงปลายเดือนเมษายน 2560
นายนิพนธ์ วิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ เปิดเผยว่า องค์การสวนสัตว์ ได้เริ่มติดตามเฝ้าระวังภาวะการตั้งท้องของหลินฮุ่ย อย่างใกล้ชิดตลอดเวลา ภายหลังมีการผสมเทียมแพนด้าหลินฮุ่ย โดยทีมวิจัยและจัดแสดงหมีแพนด้าในประเทศไทย ได้มีการเก็บตัวอย่างจากปัสสาวะเพื่อตรวจดูระดับของฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ทำหน้าที่ควบคุมการตั้งท้อง พร้อมทั้งสังเกตพฤติกรรมต่าง ๆ รวมถึงสังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงของร่างกายเป็นประจำวันทุกวัน
ทางด้าน ดร.บริพัตร ศิริอรุณรัตน์ หัวหน้าโครงการวิจัยและจัดแสดงหมีแพนด้าในประเทศไทย กล่าวว่า คณะทีมวิจัยได้การตรวจพบระดับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนในปัสสาวะของหลินฮุ่ย ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา มีระดับโปรเจสเตอโรน เฉลี่ยอยู่ที่ 101 นาโนกรัมต่อมิลลิกรัมครีเอทินีน และระดับโปรเจสเตอโรนเริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยมาจนถึงขณะนี้อยู่ที่ 185 นาโนกรัมต่อมิลลิกรัมครีเอทินีน ในช่วงสองเดือนหลังจากผสมเทียมหรือหลังจากเกิดการตกไข่ จะมีฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนเพิ่มขึ้นและจะมีระดับสูงขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่พยุงการตั้งท้องของแพนด้า ช่วงนี้จึงเป็นช่วงของการเฝ้าระวังภาวการตั้งท้องของแพนด้าหลินฮุ่ย ในช่วงนี้หลินฮุ่ยมีพฤติการณ์รมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะพฤติกรรมการนอนมากผิดปกติเฉลี่ยประมาณ 18 ชั่วโมงต่อวัน การกินอาหารที่เพิ่มขึ้น และต้องคอยสังเกตการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของหลินฮุ่ยควบคู่ไปด้วย
จากผลของฮอร์โมนที่ปรากฏ คณะทำงานด้านสุขภาพหมีแพนด้า สวนสัตว์เชียงใหม่ มีแผนจะดำเนินการตรวจการตั้งท้องของแพนด้าหลินฮุ่ยด้วยวิธีอัลตร้าซาวด์ ในระหว่างวันที่ 24 – 26 เมษายน 2560 โดยมี รศ.นสพ.ดร.สุดสรร ศิริไวทยพงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์เธนุเวชวิทยาและวิทยาการสืบพันธุ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมดำเนินการตรวจอัลตร้าซาวด์ เพื่อหาตัวอ่อนในท้องของหมีแพนด้าหลินฮุ่ย
 
2 เมษายน 2560 , 16:48 น. , อ่าน 169  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย