ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ คุมเข้มความปลอดภัยรถโดยสารประจำทาง ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560

  
    ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ คุมเข้มความปลอดภัยการใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 มุ่งเน้นรถโดยสารสาธารณะ
นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในช่วงนี้ใกล้เข้าสู่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ของจังหวัดเชียงใหม่ หรือ ประเพณีป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ทำให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินิยมเดินทางมาท่องเที่ยวยังจังหวัดเชียงใหม่เป็นจำนวนมาก จะส่งผลให้ปริมาณการจราจรและโอกาสการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มสูงขึ้น สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะการขนส่งมวลชนในรูปแบบการขนส่งสาธารณะ ซึ่งหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นจะก่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยเฉพาะรถโดยสารสาธารณะ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสถานบันศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดทำโครงการ “ตรวจความพร้อมรถ ตรวจความพร้อมคน” ระหว่างวันที่ 5 - 24 เมษายน 2560 ได้จัดผู้ตรวจการและนายช่างตรวจสภาพรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับอาจารย์-นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ วิทยาลัยเทคนิคสารภี และวิทยาลัยการอาชีพเชียงใหม่ ตรวจความพร้อมรถโดยสารประจำทาง และคนขับรถ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 1 (ช้างเผือก) แห่งที่ 2 และ 3 (อาเขต) ระหว่างเวลา 08.00 – 23.00 น. ทุกวัน ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจของพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะตามนโยบาย “ผู้ขับรถโดยสารสาธารณะแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์” ของกรมการขนส่งทางบก ทำการตรวจวัดแอลกอฮอล์ในลมหายใจของพนักงานขับรถโดยสารทุกคน ก่อนนำรถออกจากสถานีขนส่งฯ โดยเข้มงวดกวดขันให้พนักงานขับรถ ทุกคนแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ หากตรวจพบจะต้องเปลี่ยนตัวผู้ขับรถทันที และมีโทษจำคุก 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท ส่วนผู้ประกอบการขนส่งที่ไม่ควบคุมกวดขันและดูแลพนักงานขับรถและผู้ประจำรถมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาท
ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มวิชาการขนส่ง โทร.0-5327-0411 ต่อ 112 หรือ 1584
 
3 เมษายน 2560 , 09:34 น. , อ่าน 161  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย