บรรยากาศการเปิดรับลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐรอบที่ 2 วันแรกที่จังหวัดเชียงใหม่ ประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

  
    จังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐรอบที่ 2 มีประชาชนให้ความสนใจเดินทางไปลงทะเบียนตามจุดที่กำหนดกันอย่างคึกคัก
บรรยากาศการเปิดรับลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐรอบที่ 2 ที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นไปด้วยความคึกคัก โดยเฉพาะที่ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ มีประชาชนจำนวนมาก มารอรับบัตรคิว เพื่อลงทะเบียนรับสวัสดิการแห่งรัฐ รอบที่ 2 ซึ่งบางส่วนมารอก่อนเวลาทำการของธนาคาร ทำให้บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก โดยเจ้าหน้าที่ของธนาคารกรุงไทยได้ตั้งจุดบริการตรวจเอกสาร และให้คำแนะนำในการลงทะเบียน อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ซึ่งก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
สำหรับที่บริเวณสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดที่เปิดให้บริการลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐ มีประชาชนเดินทางมาใช้บริการไม่มากนัก เนื่องจาก ประชาชนส่วนใหญ่ไปใช้บริการลงทะเบียนผ่านธนาคารต่าง ๆ ที่เปิดบัญชีไว้อยู่แล้ว ซึ่งทางสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ไว้คอยอำนวยความสะดวกและให้บริการ ทั้งนี้ มีประชาชนส่วนหนึ่งติดปัญหาเรื่องของเอกสาร จึงต้องกลับไปเตรียมใหม่ โดยเฉพาะเรื่องของบัตรประจำตัวประชาชนที่ต้องใช้แบบสมาร์ทการ์ด เพราะต้องดึงข้อมูลเข้าระบบโดยตรง สำหรับประชาชนที่มีบัตรแบบเก่าต้องดำเนินการทำบัตรใหม่ให้เป็นสมาร์ทการ์ดให้แล้วเสร็จ จึงจะสามารถมาใช้สำหรับการลงทะเบียนได้ โดยจะเปิดรับลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2560
นอกจากธนาคารกรุงไทยแล้ว ประชาชนสามารถไปลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐรอบที่ 2 ได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธกส. และธนาคารออมสิน ซึ่งได้มีประกาศจากกระทรวงการคลัง ประชาชนที่ไม่มีบัญชีเงินฝากในธนาคารดังกล่าว สามารถเปิดบัญชีใหม่ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นำบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดไปเปิดบัญชีพร้อมแจ้งว่าเปิดบัญชีเพื่อลงทะเบียนรับสวัสดิการแห่งรัฐ ตามที่รัฐบาลกำหนด
 
3 เมษายน 2560 , 12:59 น. , อ่าน 165  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย