เชียงใหม่ ยืนยันน้ำในคูเมืองเชียงใหม่มีความปลอดภัยต่อการเล่นสงกรานต์อย่างแน่นอน

  
    นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ยืนยันน้ำในคูเมืองเชียงใหม่มีความสะอาดปลอดภัย และมีปริมาณเพียงพอต่อการเล่นน้ำสงกรานต์นี้อย่างแน่นอน นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้มีการเตรียมน้ำในบริเวณรอบคูเมืองเชียงใหม่ เพื่อใช้ในการเล่นน้ำสงกรานต์ ของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยบริเวณรอบคูเมืองเชียงใหม่ เป็นสถานที่ยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาเล่นน้ำสงกรานต์กันเป็นจำนวนมาก ซึ่งขณะนี้ เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้มีการพร่องน้ำ ขุดลอกตะกอนดินที่อยู่ในคูเมือง เติมปูนขาว เปลี่ยนน้ำในคูเมืองใหม่ แล้วเติมคลอรีนอีกครั้ง ทั้งนี้ ได้นำน้ำที่ผ่านกระบวนการเปลี่ยนแล้ว มาตรวจในห้องปฏิบัติการทดสอบน้ำของเทศบาลนครเชียงใหม่ และส่งไปทดสอบยังห้องปฏิบัติการทดสอบของสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ด้วย เพื่อนำผลการทดสอบมายืนยันกับนักท่องเที่ยวและประชาชนว่า น้ำในคูเมืองเชียงใหม่ มีความปลอดภัยกับการเล่นสงกรานต์นี้อย่างแน่นอน ขณะเดียวกัน ได้มีการประสานงานไปยังโครงการชลประทานเชียงใหม่ เพื่อขอผันน้ำเข้ามายังบริเวณรอบคูเมือง จำนวน ห้าหมื่นลูกบาศก์เมตร เพื่อสำรองไว้ให้กับนักท่องเที่ยวเล่นน้ำในช่วงประเพณีสงกรานต์ โดยขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ แต่งกายเล่นน้ำด้วยชุดสุภาพ เล่นน้ำอย่างประหยัด และงดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์บริเวณรอบคูเมือง รวมถึงตลอดจนการจัดกิจกรรมป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2560 สุขก๋าย เย็นใจ๋ ปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ เพื่อเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาวล้านนา
 
3 เมษายน 2560 , 13:03 น. , อ่าน 163  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด